Tag Archives: Chickenpox

“อีสุกอีใส” ระบาด! ไม่อยากเสี่ยงต้องป้องกัน

“โรคอีสุกอีใส” เกิดจากเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า วาริเซลลา (Varicella virus) ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่ทำให้เป็นโรคงูสวัด โดยในประเทศไทยช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูฝน (เดือน ม.ค.- มี.ค.) ทุกปี มักพบการระบาดของโรคอีสุกอีใสไม่อยากให้คุณและคนที่รักเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ เรามารู้จักและเตรียมรับมือกับอีสุกอีใสกันค่ะ

“ไข้สุกใส” โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาว

“โรคไข้สุกใส” (Chickenpox/Varicella) หรือที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อ “โรคอีสุกอีใส” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาไวรัส (Varicella virus) หรือ Human herpesvirus type 3 เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ มีระยะฟักตัว 10 – 20 วัน