เรื่องสุดเศร้าของสาวๆ กับภาวะ “เต้านมเกิน” !!

0

ภาวะนม4 เต้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดและไม่นับเป็นความพิการแต่อย่างใด สุภาพสตรีบางท่านอาจมีเต้านมอีก 2 เต้าเกิดขึ้นที่รักแร้ แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจเป็นมากกว่า 4 เต้า หรือมีเพียง 3 เต้า หรือมีแค่จุดหัวนม บางรายอาจมีแต่เต้านมโดยไม่เห็นหัวนมก็ได้ เรียกภาวะทั้งหมดนี้ว่า…

“เต้านมเกิน” (Accessory Breast)

การมี “เต้านมเกิน” มักพบได้บริเวณรักแร้ ซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่า “เต้านมรักแร้” (Axillary Breast)หรือบางคนเรียกว่า “เนื้อล้นใต้รักแร้” เต้านมที่เกินมาอาจพบการขยายตัวของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเป็นรูปเต้านม

accessory-breast

ในบางรายจะย้อยออกเป็นเต้านมชัดเจนและอาจพบหัวนมเกินร่วมด้วยซึ่งพบได้ตามแนวจากรักแร้ลงมาตามท้องถึงขาหนีบ ภาวะนี้จะเห็นเด่นชัดเมื่ออายุมากขึ้นหรือในช่วงตั้งครรภ์และมีลูก รวมถึงหากเต้านมมีขนาดใหญ่มากบางคนอาจมีน้ำนมไหลออกมาได้ จากการสังเกตจะพบเป็นก้อนเนื้อห้อยบริเวณรักแร้ภาวะนี้ไม่มีอันตรายใดๆ

สาวๆ หลายคนอาจไม่ได้สังเกตว่ามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่บริเวณรักแร้ แต่จะรู้สึกตึงหรือเจ็บที่บริเวณรักแร้แทน อาการเหล่านี้จะเป็นมากขึ้นในช่วงที่ใกล้กับรอบประจำเดือนหรือช่วงที่ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เนื้อเยื่อเต้านมได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้มีการขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเต้านมเกินจึงขยายตัวไปด้วย ทำให้รู้สึกตึงหรือเจ็บได้

เนื่องจากภาวะเต้านมเกินเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีอันตราย จึงไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเอาเต้านมเกินออก ยกเว้นกรณีที่เต้านมเกินนั้นมีขนาดใหญ่ และรบกวนการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ไม่คล่องแคลวอย่างที่ควรจะเป็น หรือหากกังวลเรื่องความสวยงามก็สามารถขอรับคำแนะนำจากแพทย์ในการทำผ่าตัดเอาเต้านมเกินออกได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีเต้านมเกินไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *