5 โรคเฝ้าระวังปี 2559 รู้ก่อน ป้องกันทันท่วงที!!

0

ในรอบปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไทย ไม่ว่าจะเป็น โรคเมอร์ส ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซีย โรคไข้เลือดออก ปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจร รวมถึงเหตุการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทวีปแอฟริกา ไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน และการเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียที่ใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้เราขอรวบรวม 5 โรคติดต่อที่เป็นภัยสุขภาพปี 2559 สรุปโดยกรมควบคุมโรคดังนี้…

1.ไข้เลือดออก

5 disease surveillance in 2559 (2)

เป็นโรคระบาดที่มีอยู่ด้วยกันถึง 4 สายพันธุ์ (DEN1-4) โดยผลัดเปลี่ยนกันมาระบาดตามแต่ความชุกที่แตกต่างกัน อาการของโรคที่เด่นชัดคือ ผู้ป่วยจะมีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายอยู่ตามร่างกายช่วงอันตรายของโรคคือ ระยะช็อก (มักเป็นวันที่ไข้ลง)ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

2. อหิวาตกโรค

5 disease surveillance in 2559 (3)

เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียชนิดเฉียบพลัน เริ่มด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำโดยไม่มีอาการปวดท้อง บางครั้งมีคลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว

3.ไข้กาฬหลังแอ่น

5 disease surveillance in 2559 (4)

เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดโดยเริ่มจากการเจ็บคอ ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อตามด้วยไข้สูงและมีอาการซึม

4.ไข้หวัดใหญ่

5 disease surveillance in 2559 (6)

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1 2009) อาการของโรคที่เด่นชัดคือ ปวดกล้ามเนื้อมาก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ขมในคอ

5.โรคมือ เท้า ปาก

medfr03521

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัสหรือเชื้อไวรัสลำไส้ โดยทั่วไปอาการของโรคไม่รุนแรง อาทิ มีไข้ เจ็บปาก มีแผลในปาก มีผื่นเป็นจุดแดง หรือตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือตุ่มขึ้นตามตัว สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา แต่อาจมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือโรคแทรกซ้อนได้

ส่วนโรคไม่ติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส การป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ การเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในช่วงมีปัญหาหมอกควัน และการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *