พบผู้ป่วย “ฉี่หนู” ปีนี้กว่า 1,000 ราย แถมหน้าฝนยิ่งเสี่ยง

0

ในช่วงฤดูฝนนี้ อาจเกิดน้ำท่วมขัง และมีพื้นที่ชื้นแฉะ ส่งผลให้ร่างกายมีความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะโรคที่มากับฤดูฝนอย่าง “ไข้ฉี่หนู” สำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 1,083 ราย เสียชีวิต 26 ราย

จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และ พังงา เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ของผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ นอกจากนี้ จากข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงหน้าฝนจนถึงปลายปี จะมีผู้ป่วยสูงขึ้นประมาณ 2 – 3 เท่า!!

shutterstock_633028637

ข้อมูลจาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า…

เชื้อโรคของโรคไข้ฉี่หนู อาจพบปนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว โค ได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่าหนู โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสเชื้อเข้าทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่แช่น้ำเป็นเวลานาน ซึ่งเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ตามแอ่งน้ำขัง หรือพื้นดินที่เป็นดินโคลนชื้นแฉะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม

อาการของโรคไข้ฉี่หนู จะเริ่มจากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่น่องและโคนขาจะปวดมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และ ตาแดง เป็นต้น หากมีอาการที่กล่าวมา ร่วมกับมีประวัติ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสน้ำ หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนการขับถ่ายของสัตว์ ควรรีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยามากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ อีกทั้งหากรักษาล่าช้า อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ไตวาย ตับวาย เลือดออกในปอด อาจทำให้เสียชีวิตได้

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูโดยกรมควบคุมโรค

  1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูต เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำหรือดิน
  2. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจมีแผลที่เท้าและไม่รู้สึกเจ็บ จึงเสี่ยงติดโรคสูง
  3. หากมีบาดแผลที่เท้า หรือที่บริเวณขา ขอให้ใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุที่กันน้ำได้ ห่อหุ้มขาและเท้าเพื่อป้องกันน้ำเปียกแผล
  4. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ อาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงาน

ที่สำคัญต้องดูแลสุขอนามัยของตัวเองและความสะอาดของที่อยู่ให้ดี อาทิ กำจัดขยะในบ้านและที่ทำงานให้สะอาด ปกปิดอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิดโดยเฉพาะเศษอาหาร เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *