“เส้นเลือดขอดในสมอง” โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความน่ากลัวของคนกำลังมีลูก

0

“โรคเส้นเลือดขอดในสมอง”

เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด  ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของหลอดเลือดที่มีขนาดผิดปกติ  โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน  คือ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดขอด และหลอดเลือดดำที่สัมพันธ์กัน โดยหลอดเลือดแดงจะนำเลือดไปสู่บริเวณหลอดเลือดขอดและไหลเวียนออกไปทางหลอดเลือดดำ

โรคหลอดเลือดขอดในสมองมีสาเหตุหลักคือ เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งอาจจะเกิดในระยะเป็นตัวอ่อนภายในครรภ์มารดา (ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติระดับยีนหรือมีการรบกวนระหว่างพัฒนาการของเส้นเลือดสมองขณะทารกอยู่ในครรภ์)

โรคเส้นเลือดขอดในสมอง

นอกจากนี้พบว่าหลอดเลือดขอดบางชนิดมีความสัมพันธ์กับโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ สำหรับสาเหตุอื่นๆ เช่น การติดเชื้อ อุบัติเหตุ พบประปรายเท่านั้น จึงสรุปได้ว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดหลายตำแหน่งในร่างกาย เช่น ที่ปอดและในสมอง หรือพบหลอดเลือดขอดมากกว่า 2 ตำแหน่งในสมอง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดในสมองควรพยายามลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ควรระมัดระวังเรื่องการชัก (ซึ่งเป็นอาการที่มักเกิดกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอด) หากมีอาการชักให้รับประทานยากันชักอย่างสม่ำเสมอ งดการขับขี่ยวดยานพาหนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดหมู่ในปริมาณที่เหมาะสม ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรหักโหม สำหรับหญิงที่ต้องการมีบุตรควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากระหว่างการตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดขอดได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้โรคหลอดเลือดขอดในสมองเป็นโรคที่พบได้ทั่วๆ ไป สามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยมักจะมีอาการแสดงของโรค คือ ปวด ศีรษะ ชัก  อาการทางระบบประสาท และจัดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้  ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธีฉะนั้นหากสงสัยว่าป่วยเป็นโรคหลอดเลือดขอดในสมองควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *