Tag Archives: urinary tract infection

“ฉี่ไม่ออก... ออกก็ไม่สุด” เสี่ยงเป็นหลายโรค!!

“ฉี่ไม่ออก… ออกก็ไม่สุด” เสี่ยงเป็นหลายโรค!!

ปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะกระปริดประปรอย แสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะออกไม่สุด อย่าคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจะเป็นหนึ่งในโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ