“ลิ่มเลือดอุดตัน” ภาวะอันตรายที่คุณแม่ท้องต้องใส่ใจ

0

การดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะนั่นหมายถึงสุขภาพของเบบี๋ในท้องจะได้แข็งแรงตามไปด้วย แต่เพราะในช่วงตั้งครรภ์มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของคุณแม่ ซึ่งอาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้ หนึ่งภาวะที่ควรระวัง คือ…

ลิ่มเลือดอุดตัน

“ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน” หรือ “โรคลิ่มเลือดอุดตัน” เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด ซึ่งอาจเป็นที่เส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำก็ได้ หากเกิดในหญิงตั้งครรภ์ อาจทำให้การตั้งครรภ์ผิดปกติ การเจริญของทารกในครรภ์ต่ำกว่าปกติ เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ ไปจนถึงอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด หรือทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้

pulmonary-embolism-a-dangerous-condition-that-pregnant-mother-must-pay-attention

แม้ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตัน แต่สันนิษฐานกันว่าอาจเป็นผลของ Antiphospholipid Antibody ต่อเยื่อบุชั้นในของเกร็ดเลือด หรือส่วนประกอบการแข็งตัวของเลือด ทำให้เกิดความผิดปกติของผนังด้านในของหลอดเลือด โดยมีภูมิคุ้มกันในร่างกายมาเป็นตัวกระตุ้น  ทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน

โดยคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป จะยิ่งมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากขนาดของมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นไปกดทับเส้นเลือด ทำให้เลือดไหลช้าลง และมีโอกาสเกิดการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือด รวมถึงการเคลื่อนไหวของคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีน้อย นั่งนานๆ นอนนานๆ ในท่าเดิม ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้มากขึ้นอีก

อาการที่บอกว่าคุณแม่ท้องอาจเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตัน

  1. มีอาการขาบวมมากกว่าปกติ อาจจะบวมข้างเดียว หรือบวมทั้งสองข้างก็ได้
  2. มีอาการปวดขามาก เดินไม่ไหว (ปกติแม่ท้องจะมีอาการขาบวมอยู่แล้ว แต่จะไม่ปวด)
  3. เมื่อเอามือกดบริเวณตำแหน่งที่บวมแดง จะรู้สึกปวดมาก

การมีลิ่มเลือดก็เหมือนเส้นเลือดมีก้อนเล็กๆ มาขวาง หากลิ่มเลือดก้อนนี้หลุดออกไปอุดเส้นเลือดใหญ่ภายในร่างกาย เช่น ไปอุดหลอดเลือดที่ปอด ซึ่งจะทำให้ปอดเกิดภาวะขาดออกซิเจนจนถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้นคุณแม่ที่เคยมีประวัติเป็นโรคนี้มาแล้วในท้องที่แล้ว หรือสงสัยว่าปัจจุบันกำลังป่วยด้วยโรคลิ่มเลือดอุดตัน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุและหาทางรักษาก่อนอาการจะรุนแรงไปมากกว่านี้

ทั้งนี้ วิธีการรักษาโรคนี้ คือ  การให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งมีทั้งยาฉีดและยากิน โดยต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์เท่านั้น ห้ามซื้อยาใช้เอง เพราะอาจเสี่ยงอันตรายถึงขั้นทำให้เบบี๋พิการได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *