ทริคสร้างพลังใจให้พ่อแม่ญาติมิตรที่ประสบอุทกภัย

0

ขณะนี้มีพื้นที่ 44 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 5 แสนครัวเรือน แม้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ยังเหลือ 8 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉะนั้นนอกจากการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ แล้วสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการเยียวยาทางด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยค่ะ

ลูกหลานที่มีครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ควรหาเวลาเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเป็นยารักษาใจ คลี่คลายทุกข์ คลายความกังวล ให้แก่พ่อแม่และเหล่าญาติพี่น้องผู้ประสบภัยได้อย่างดีที่สุด เนื่องจากเมื่อคนเราประสบภัยโดยทั่วไป ก็มักจะต้องการความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจเป็นลำดับแรกๆ โดยเฉพาะหากผู้ที่เข้ามาดูแลเยียวยาจิตใจเป็นคนที่เรารักอย่างลูกหลาน

ทริคสร้างพลังใจให้พ่อแม่ญาติมิตรที่ประสบอุทกภัย

trick-to-empower-parents-to-relatives-who-suffered-a-flood

  1. ช่วยกันให้กำลังใจคนในครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย
  2. ตั้งสติรับฟังปัญหาความทุกข์ใจของคนในครอบครัวและเครือญาติ และทำตัวเป็นเสาหลัก เป็นแบบอย่างที่มีจิตใจเข้มแข็ง
  3. ไม่ควรแสดงความเสียใจเพื่อให้ผู้ประสบภัยเกิดความเสียใจซ้ำอีก

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสบภัยเกิดความรู้สึกมั่นคงอบอุ่น ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยู่อย่างเดียวดายไร้ค่า และจะเกิดพลังใจที่เข้มแข็งมีความหวัง พร้อมจะรับมือเหตุการณ์ในอนาคตหากมีเกิดซ้ำ

ขณะเดียวกัน ลูกหลานผู้ประสบภัยก็สามารถดูแลจิตใจซึ่งกันและกันด้วยหลัก 3 ส. 

  1. สอดส่องสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ชิดที่ผิดปกติไปจากเดิม เช่น มีอาการเหม่อลอย ไม่ร่าเริงสดใส เก็บตัวไม่สุงสิงกับผู้อื่นเหมือนเคย
  2. ใส่ใจรับฟัง เพื่อให้เขาระบายความในใจออกมาให้ได้มากที่สุด สื่อสารด้วยภาษากาย เช่น การโอบกอด การสัมผัส เพื่อปลอบขวัญ ปลอบโยน
  3. ส่งต่อไปยังผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกว่าเรา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจและรับการช่วยเหลือต่อไป หากเห็นว่าเมื่อพูดคุย ปลอบใจแล้ว พฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ลูกหลานอาจถือโอกาสที่กลับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติมิตรร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมบ้านเรือน และรับประทานอาหารร่วมกัน จะทำให้ผู้ประสบภัยรู้สึกภาคภูมิใจและสบายใจขึ้นค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *