พฤติกรรมเนือยนิ่ง… รีบเปลี่ยน! ก่อนภัยสุขภาพจะถามหา

0

“พฤติกรรมเนือยนิ่ง”

หรือที่มีภาษาอังกฤษว่า Sedentary หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่ามีอาการยังไง มาดามขออธิบายแบบง่ายๆ ว่า…

มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อย สาเหตุหลักๆ มาจากการนั่งเรียนหรือนั่งทำงานติดต่อกันนานๆ โดยแทบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย พอหมดเวลาเรียนหรือทำงาน ก็นั่งๆ นอนๆ เล่นมือถือ รวมไปถึงการอ่านหนังสือ นั่งเล่นเกม หรือดูโทรทัศน์มากจนเกินไป เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

การขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 6 ของประชากรทั่วโลก!

sedentary-behavior-hurry-to-change-before-a-health-disaster-will-ask

และเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคไม่ติดต่อต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โดยการไม่ขยับเขยื้อนร่างกาย อาทิ นั่งทำงานตลอดเวลา มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคได้เท่ากับหรือมากกว่าการสูบบุหรี่

การแก้พฤติกรรมเนือยนิ่ง

  • ต้องลุกขึ้นมามีกิจกรรมทางกาย หรือออกกำลังกาย โดยคนที่มีน้ำหนักปกติควรมีการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาทีต่อวัน ส่วนคนที่จะลดน้ำหนักควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 – 6 วัน วันละ 45 นาที

สำหรับกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ไม่ได้จำกัดเฉพาะการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเท่านั้น แต่รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายใด ๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงานในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วย เช่น หันมาเดินมากขึ้น ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ การลุกขึ้นยืดเหยียดระหว่างการประชุม การปั่นจักรยานไปซื้อของแทนการขับรถ การทำงานงานบ้าน เป็นต้น

ไม่อยากเผชิญต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็เลิกพฤติกรรมเนือยนิ่งเสียนะคะ แล้วหันมาเพิ่มกิจกรรมทางกาย ขยับเขยื้อนร่างกายให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *