นั่งๆ นอนๆ สโลว์ไลฟ์ทั้งวันระวังระบบร่างกายมีปัญหา!

0

สำรวจตัวเองซิ คุณมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นประจำหรือเปล่า เช่น นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวี่ทั้งวันโดยแทบไม่ได้ลุกไปไหนนั่งหรือนอนเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆนั่งอยู่ในรถที่ติดเป็นเวลานานแทบทุกวัน หรือนอนดูซีรีส์ครึ่งค่อนวันในวันพักผ่อน หากคุณนั่งๆ นอนๆ เช่นนี้เสมอ อาจทำให้ระบบร่างกายมีปัญหา!

“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” (Sedentary Behavior)

sedentary-behavior-2-3

หมายถึง การนั่งหรือนอนในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้พลังงาน 1.5MET (หน่วยที่ใช้ในการประมาณค่าของจำนวนออกซิเจนที่ถูกร่างกายใช้) ไม่รวมการนอนหลับ ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันจึงถูกปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนสมัยก่อน

นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จากข้อมูลในปี 2559 พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรืออยู่ในท่านั่งหรือท่านอนราบที่ไม่ใช่การนอนหลับ วันละ 13.25 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงที่มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายเพียงวันละ 2.28 ชั่วโมงเท่านั้น

พฤติกรรมดังกล่าวจะทำให้ระบบของร่างกายมีปัญหา เช่น การสูบฉีดเลือดของร่างกายไม่ดีเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือทำให้ไขมันในเส้นเลือดไม่ถูกดึงไปใช้เป็นพลังงานเป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะสั้น ได้แก่ เหนื่อย หอบง่าย

sedentary-behavior-2-1

และส่งผลในระยะยาว ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอ้วน และมะเร็งบางชนิดดังนั้นหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ต้องนั่งทำงานหรือประชุมนานๆ ควรมีการลุกขึ้นเปลี่ยนท่าทางทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยอาจเดินไปกดน้ำมาดื่ม ไปคุยกับเพื่อน หรือลุกไปห้องน้ำ

การมีกิจกรรมทางกาย หมายถึงการขยับเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวัน หากจะให้ดีควรมีการเคลื่อนไหวในระดับปานกลางขึ้นไป เช่น การเดินเร็ว อาจจะเดินวันละ 30 นาทีสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นต้น หากในบางครั้งเราไม่สามารถหาเวลาออกกำลังกายได้ การขยับเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นก็ช่วยได้เช่นกัน

ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักหน่วงจนล้าไปทั้งร่าง เพียงแค่เรามีการขยับให้บ่อย ให้หนัก และให้มากเพียงพอ ลดพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ นานๆ ก็สามารถป้องกันโรคร้ายทั้งหลายและมีสุขภาพดีได้ง่ายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *