“เล่นไฮ” หวังกระตุ้นอารมณ์เซ็กซ์ เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี

0

กระแสการเล่น “ไฮ” ในกลุ่มชายรักชาย กำลังเป็นประเด็นร้อนที่น่าเป็นห่วงมากๆ ว่าแต่มันคืออะไร?

play-high-hope-to-stimulate-sex-risk-of-hiv-infection-2

“ไฮ” คือชื่อเรียกใหม่ของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ ซึ่งยาไอซ์มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า ดังนั้น เมื่อเสพแล้วจึงออกฤทธิ์เร็วและแรงกว่ายาบ้า จึงถูกคนบางกลุ่มนำมาใช้ขณะมีเซ็กซ์ เพื่อหวังกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ!!!

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า…

ยาไอซ์ (Crystal Meth) หรือ เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาเสพติดมีลักษณะเป็นผลึกใสคล้ายน้ำแข็ง ทั้งนี้ ผู้เสพเชื่อว่าเมื่อใช้ยาจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศทำให้มีกิจกรรมได้นานสนุกมากขึ้น โดยไฮ มาจากคำว่า HIGH ที่แปลว่า สูง บินได้ เมื่อได้ยาเข้าไป อารมณ์จะฟุ้ง มีความสุข ควบคุมตัวเองไม่ได้ เหมือนล่องลอย บินมีความสุข

สิ่งที่น่ากลัวคือ การใช้ยาเสพติดไฮโดยเข็มฉีดยา มีความเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดและติดเชื้อเอชไอวี เพราะมักใช้เข็มร่วมกัน จากสถิติการเข้าบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีปี 2560 จำนวน 5,589 คน พบว่า

ยาไอซ์เป็นยาเสพติดที่ใช้มากเป็นอันดับสาม รองมาจากยาบ้าและกัญชา คิดเป็นร้อยละ 7.82 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 20-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 17.80 สาเหตุที่เสพมากที่สุดคือ เพื่อนชวนและอยากทดลองเสพยา

play-high-hope-to-stimulate-sex-risk-of-hiv-infection-1

ยาไอซ์เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจัดเป็นยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางอย่างแรง ออกฤทธิ์ในการเสพติดแรงกว่ายาบ้ามาก เมื่อเสพยาไอซ์จะกระตุ้นสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทชื่อโดปามีนออกมามากจนผิดปกติซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์สุข เคลิบเคลิ้มสนุกสนาน สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ทำให้ติดได้ง่ายกว่า เพราะออกฤทธิ์ รวดเร็ว รุนแรง และร้ายแรง จึงมีอันตรายต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม ของผู้เสพมากกว่า ยากลุ่มเมทแอมแฟตตามีนอื่นๆ

ผลของไอซ์ต่อร่างกาย มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดร่างกาย น้ำหนัก ปริมาณและ วิธีการใช้ อาการที่พบ ได้แก่ รูม่านตาขยาย เหงื่อออกมาก มือและนิ้วสั่น การมองพร่ามัว วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ริมฝีปากแห้ง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ทำให้วิตกกังวลสูง นอนไม่หลับ พูดมากขึ้น ย้ำคิดย้ำทำ มีอาการหวาดระแวง ประสาทหลอน และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เกิดอาการทางจิตประสาทได้

นอกจากนี้ หากเสพในปริมาณสูงอาจเสียชีวิตได้ เมื่อเสพเป็นระยะเวลานาน จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นและต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคสมองติดยา ยังทำให้เกิดอาการทางจิตร่วมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *