วิธีเคลียร์ขยะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ให้พลาด!

0

หยุดฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันต่อเนื่องหลายวัน ไม่แปลกที่ขยะจากการกินดื่มสังสรรค์ในครอบครัว รวมถึงขยะจากการทำความสะอาดบ้านจะมีปริมาณมาก งานนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีแนะนำให้คัดแยกขยะก่อนรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บขยะนะคะ เพื่อนำไปสู่การกำจัดขยะที่ง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ

how-to-clear-the-garbage-in-the-new-year-not-to-miss

การแยกขยะทำได้ไม่ยากเพียงจัดหาภาชนะสำหรับใส่ขยะแต่ละประเภท โดยแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ ถังขยะสำหรับเศษอาหาร (ขยะเปียก) ถังขยะสำหรับขยะแห้ง ขยะที่อาจจะนำมาดัดแปลงใช้หรือขายได้ (รีไซเคิล) และถังขยะสำหรับขยะมีพิษ (อันตราย)

ขยะเปียก

ได้แก่ เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้ โดยแยกเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ใส่ถังขยะที่มีถุงพลาสติกรองรับ ผูกปากถุงขยะเศษอาหารให้แน่น มิให้แมลงวันหรือหนูรบกวน นำไปทิ้งในถังรองรับเพื่อรอการกำจัด ทั้งนี้ หากไม่ทิ้งสามารถนำเศษอาหารรวบรวมไว้เป็นอาหารสัตว์ หรือนำเศษอาหาร/เศษผลไม้ไปหมักทำน้ำขยะหอม โดยใช้กากน้ำตาลและเชื้อจุลินทรีย์หมักทิ้งไว้ จะได้น้ำขยะหอม ใช้ดับกลิ่นเหม็นและใช้เป็นปุ๋ยช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

ขยะแห้ง

ได้แก่ ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระป๋องน้ำอัดลม, กระดาษต่างๆ, เศษโลหะ, โต๊ะเก้าอี้, เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด ฯลฯ โดยแยกขยะที่ยังใช้ได้ออกจากขยะอื่น แยกเป็นประเภท เช่น ขวด กระป๋องน้ำอัดลมทุบหรือบีบให้แบน กระดาษของใช้ที่ชำรุด ทั้งนี้ หากไม่ทิ้งสามารถนำไปขายให้กับรถรับซื้อหรือร้านรับซื้อของเก่า หรือนำมาดัดแปลงใช้ใหม่ เช่น ขวดพลาสติกนำมาตัดให้สวยงามใส่ต้นไม้กระป๋องน้ำอัดลมนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของไว้ใช้ ส่วนโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด สามารถนำไปซ่อมแซมให้ใช้ได้

ขยะมีพิษ

ได้แก่ หลอดไฟฟ้า, ถ่านไฟฉาย, ถ่านนาฬิกา, ถ่านโทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่, กระป๋องสเปรย์, ภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช, ขวดน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ โดยแยกขยะมีพิษออกจากขยะอื่น นำขยะมีพิษใส่ถุงผูกปากถุงให้มิดชิด จากนั้นติดฉลากหรือทำเครื่องหมายให้ทราบว่าเป็นขยะมีพิษ รวบรวมไว้รอการจัดเก็บจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ


ทั้งนี้ ในระหว่างการคัดแยกขยะมีพิษต้องระมัดระวังสารพิษที่อาจกระเด็นถูกผิวหนังหรือเข้าตาถ้าถูกสารพิษให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเป็นมากควรนำส่งโรงพยาบาลค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *