ยกระดับจิตใจด้วยหลักพุทธธรรมในสายพระเนตรในหลวง ร.9

0

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมนับ และบทสัมภาษณ์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรม ที่พระองค์ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์ไว้แก่สื่อต่างประเทศ

สำหรับสารคดีชุด Soul of a Nation – BBC ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย จากมุมมองของชาวต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ และถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้ใช้ยูทูบ Arada Kantahong

โดยภายในสารคดีชุดนี้ ต่อคำถามที่ว่าพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมมีความสำคัญอย่างไรกับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบรรยายถึงพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรม ว่ามีความซับซ้อน และมีหลายระดับ ระดับสูงสุดคือการบรรลุซึ่งความบริสุทธิ์สมบูรณ์ในตัวตนของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า

“ความเห็นแก่ตัว”

มันเป็นแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวก็จริง เป็นการเห็นแก่ตัวโดยแท้ แต่การจะบรรลุซึ่งความบริสุทธิ์นี้ได้ เราต้องกระทำทุกสิ่งที่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัว ซึ่งอาจมองว่าเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกัน แต่เราต้องยอมเสียสละ ต้องปล่อยวาง ทุกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา จิตอันกุศลก็ถือเป็นหนึ่งในการละทิ้งซึ่งความเห็นแก่ตัว

elevate-your-mind-with-buddhas-teachings-in-the-eyes-of-king-rama-9

นอกจากนี้ยังทรงตรัสถึงการทำสมาธิว่า การทำสมาธิเป็นธรรมปฏิบัติที่สำคัญมาก เพราะว่าต้องเริ่มจากจิตที่มีสมาธิ จิตต้องนิ่ง เพื่อที่จะได้เกิดความสงบ อาจไม่ใช่ความสงบอันยาวนาน แต่เป็นความสงบชั่วขณะที่จะช่วยให้ท่านได้เห็นในหลายๆ สิ่ง ได้เข้าถึงความสงบที่แท้จริง จากนั้นด้วยจิตที่สงบนี้ ท่านจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างกระจ่างชัดขึ้น

ในช่วงหนึ่งของสารคดีชุดนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังพระราชทานสัมภาษณ์โดยมีใจความสำคัญว่า ความรักและเมตตาคือสิ่งที่มนุษย์เราควรมอบให้แก่กัน ควรให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และให้ด้วยความรัก นั่นคือเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระองค์สามารถทำงานเหล่านี้ วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งสองพระองค์ทราบดีว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครหนีพ้นความตายได้ จึงอยากมอบประโยชน์สุขให้กับสังคมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และแบ่งเวลาเพียงเล็กน้อยให้กับตัวเอง

ทั้งนี้เราทุกคนสามารถนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อช่วยยกระดับจิตใจให้ผ่องใส หรือลดความเครียดต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?v=uqUNGQULGJ8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *