กรมควบคุมโรคระบุแล้ว “ยังไม่พบโรคพยาธิปอดหนูจากหนอนตัวแบนนิวกินี”

0

ตระหนกตกใจกันเลยทีเดียวกับข่าวการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทย โดยหนอนชนิดนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในร้อยสัตว์รุกรานต่างถิ่นที่น่ากลัวที่สุดของโลก

ว่ากันว่าหนอนตัวแบนนิวกินีเป็นพาหะพยาธิปอดหนู พยาธิหอยโข่ง ติดต่อมาสู่คนได้ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง รายที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้!!

ข้อมูลจาก นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) ระบุว่า…

ที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการและงานวิจัยทางปรสิตวิทยาที่รายงานว่า หนอนตัวแบนนิวกินี เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคไข้ปวดหัวหอย หรือพยาธิปอดหนู หรือพยาธิหอยโข่ง ที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายงานพบพยาธิที่สามารถก่อโรคในคนได้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยติดโรคพยาธิปอดหนูที่มีพาหะแพร่โรคมาจากหนอนชนิดนี้

department-of-disease-control-there-are-no-parasites-in-the-rat-louse-from-new-guinea

สำหรับพาหะแพร่เชื้อโรคไข้ปวดหัวหอยหรือพยาธิปอดหนูหรือพยาธิหอยโข่งในธรรมชาติ ได้แก่ หอยต่างๆ เช่น หอยบก หอยน้ำจืด (หอยโข่ง หอยเชอรี่ หอยขม) และทาก เป็นต้น เมื่อคนกินหอยดิบ ก็สามารถมีตัวอ่อนระยะติดต่อได้ รวมถึงในผักและพืชผักต่างๆ ที่หอยทากคลานผ่านก็มีโอกาสปนเปื้อนตัวอ่อนและเป็นแหล่งแพร่โรคได้เช่นกัน ทั้งนี้ โรคไข้ปวดหัวหอยหรือพยาธิปอดหนูหรือพยาธิหอยโข่ง ไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน คนติดโรคพยาธินี้ได้โดยรับตัวอ่อนระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะติดต่อ จากการกินหอยดิบ

ในประเทศไทยส่วนมากเกิดจากการกินหอยโข่งดิบ หอยเชอรี่ดิบ และหอยทาก โดยนำเนื้อหอยเหล่านี้ไปปรุงเป็นลาบดิบ หรือปนเปื้อนในดินติดไปกับผัก เช่น ผักกาดสด ที่กินกับอาหารประเภทยำ ลาบ เป็นต้น เนื่องจากพยาธิปอดหนู เป็นพยาธิของหนู คนติดโรคโดยบังเอิญ จากการกินตัวอ่อนพยาธิชนิดนี้เข้าไป และไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายมนุษย์ได้ แต่ตัวอ่อนพยาธิจะไปอาศัยอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางของผู้ติดโรค ทำให้เกิดการอักเสบในเยื่อหุ้มสมอง

ผู้ป่วยที่ติดโรคจะปวดหัวอย่างรุนแรง เป็นไข้ อาเจียน คอแข็ง ตาพร่ามัว ท้องเสีย และปวดกล้ามเนื้อ แต่ถ้ามีการติดโรคอย่างรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังการรับประทานอาหาร เน้นรับประทานแบบ “สุก ร้อน สะอาด” โดยหลีกเลี่ยงการกินหอยที่ปรุงไม่สุก รวมถึงล้างทำความสะอาดผักในบริเวณที่มีหอยทากคลานผ่านก่อนรับประทาน หรือรับประทานเฉพาะผักที่ลวกหรือต้มสุกแล้วเท่านั้น

ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในแหล่งที่มีหอยและหนอนตัวแบนนิวกินีอาศัยอยู่นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *