จริงหรือมั่ว? สูบบุหรี่วันละน้อย ไม่อันตราย!

0

แม้จะทราบกันดีถึงอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบและคนรอบข้างแต่สิงห์อมควันหลายคนยังคงไม่ยอมเลิกสูบ แถมยังเสาะหาสารพัดข้ออ้างเพื่อบอกตัวเองว่าจะช่วยให้อันตรายจากการสูบบุหรี่ลดน้อยลง หนึ่งในความเชื่ออย่างผิด ๆ ยอดฮิตของบรรดาสิงห์อมควันก็คือสูบบุหรี่แต่น้อย ไม่เป็นอันตราย?

ในบุหรี่ 1 มวน ประกอบด้วย ใบยาสูบ กระดาษที่ใช้มวน และสารเคมีหลายร้อยชนิด ที่ใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นและรส เพื่อลดการระคายเคือง และเพื่อให้บุหรี่น่าสูบ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งสารหลายชนิดมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และมีสาร 43 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง ฉะนั้นการสูบบุหรี่ก็เท่ากับเป็นการนำสารพิษส่งผ่านเข้าไปในร่างกาย

cigarettes-a-day-less-dangerous

ในวารสารทางการแพทย์ของแพทยสมาคมสหรัฐอเมริกา (JAMA) ฉบับเดือนธันวาคม มีการรายงานผลการวิเคราะห์การสำรวจของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระบุว่า…

จากการติดตามผู้ใหญ่เกือบสามแสนคน ถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่น้อยๆ คือ สูบวันละน้อยกว่าหนึ่งมวน หรือระหว่างหนึ่งถึงสิบมวนต่อวัน กับการเจ็บป่วยและเสียชีวิต พบว่า คนที่สูบบุหรี่น้อยๆ มีอัตราการเสียชีวิตจากทุกโรค รวมทั้งมะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย

โดยอัตราการเสียชีวิต หรือเกิดโรคเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายงานยังพบว่า ผู้สูบบุหรี่น้อยๆ ที่หยุดสูบได้ อัตราการเสียชีวิตลดลงในคนที่หยุดสูบเมื่ออายุน้อย โดยยิ่งหยุดสูบเมื่ออายุน้อย อัตราการเกิดโรคและเสียชีวิตก็ยิ่งลดลง

เพื่อลดโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และเสียชีวิตก่อนเวลา ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยๆ ควรเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้ ข้อดีของการสูบบุหรี่ปริมาณน้อยคือ ความได้เปรียบในการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากคนที่สูบบุหรี่น้อยๆ เป็นคนที่ติดบุหรี่ไม่มาก การเลิกสูบจะง่าย ไม่ทุกข์ทรมาน และส่วนใหญ่จะเลิกได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปหาแพทย์หรืออาศัยยาช่วยแต่อย่างใด

ไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเลิกสูบ เพราะเลิกสูบเมื่อไร ร่างกายก็จะค่อยๆ ดีขึ้น ไม่ว่าจะสูบมาแล้วนานเท่าไร เริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณและคนรอบข้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *