รู้ยัง? คนที่มีความกังวลสูงจะมีความจำดีกว่าคนชิวๆ นะ

0

ความกงัวลอาจกลายเป็นความหวังใหม่! ผลการศึกษาพบ…

เมื่อคุณกังวลกับสถานการณ์ใหม่ นั่นอาจทำให้คุณจำสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความวิตกกังวลมากเกินไปแม้ว่าอาจมีผลตรงกันข้ามโดยการเรียกคืนและทำให้ผู้คนจดจำรายละเอียดที่เป็นกลางในแง่ลบ โดยการศึกษานี้นั้นได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Brain Sciences ซึ่งได้กล่าวว่าความกังวลอาจเป็นเรื่องที่ดี Myra Fernandes ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาที่ University of Waterloo ในประเทศแคนาดากล่าวว่า

“มันทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวและทำให้คุณจำรายละเอียดที่บางทีคุณอาจไม่คิดว่าตัวเองจะจำได้ด้วยซ้ำ ซึ่งนั่นเป็นข้อดีที่ว่า หากภายหลังรายละเอียดเหล่านั้นเกิดสำคัญขึ้นมา”

anxiety-people-may-have-better-memories

ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความวิตกกังวลสามารถเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนจดจำเหตุการณ์ การโต้ตอบและการสนทนาจากอดีต และเมื่อระดับความวิตกกังวลสูงพอ จะยิ่งเพิ่มความสามารถในการดึงตัวเองออกจากเสียงรอบข้าง ผู้คน และจดจำสิ่งต่างๆ ได้ราวกับมีสมาธิมากขึ้น!

งานศึกษาได้ให้นักเรียนจิตวิทยาระดับปริญญาตรีจำนวน 80 คนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อกำหนดระดับความวิตกกังวลในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนจะได้รับการจัดหมวดหมู่ว่ามีความวิตกกังวลแบบ “ต่ำ” หรือ “สูง” แม้ว่าทุกคนจะมีระดับที่สามารถจัดการได้ (ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความวิตกกังวลทางคลินิกได้รับการยกเว้นจากการศึกษา)

จากนั้นนักเรียนได้รับคำแนะนำให้ศึกษาชุดคำศัพท์เมื่อต้องดูคำต่างๆ ที่กระพริบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับการสะกดหรือความหมาย บางคำแทนที่ด้วยภาพเชิงลบ เช่น ภาพอุบัติเหตุทางรถยนต์และบางภาพที่เป็นกลาง เช่น เรือหรือบ้าน

ซึ่งในการตอบคำถามต่างๆ นั้น ผลการศึกษาพบว่า…

คนทั่วไปจะตอบคำถามด้วยประสบการณ์ ส่วนหนึ่งที่มีความกังวลต่ำจะจำคำต่างๆ ได้ดีกว่า และกลุ่มที่จำได้ดีที่สุดคือกลุ่มที่มีความกังวลสูง

ทั้งนี้คุณ Fernandes เจ้าของผลการศึกษาครั้งนี้ยังได้สรุปรวมว่า “การตื่นเต้นเพียงเล็กน้อยนั้นดีกว่าการไม่รู้สึกตื่นเต้นเลย โดยเฉพาะในเหตุการณ์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆ หรือแม้แต่ในงานแต่งงาน เพราะการมีผีเสื้อตัวน้อยๆ บินวนในท้องคุณจะกระตุ้นให้คุณจำสิ่งต่างๆ ได้ดีมากขึ้น”

แล้วเพื่อนๆ ล่ะ คิดว่าการที่รู้จักกังวลมากกว่าชิวไปเสียทุกอย่างนั้นดีอย่างไร?

ที่มา: Why People With Anxiety May Have Better Memories โดย  AMANDA MACMILLAN, Time.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *