5 ความเชื่อพลาดๆ เกี่ยวกับบุหรี่

0

แม้จะรับรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบและคนรอบข้างที่ต้องรับ “ควันบุหรี่มือสอง” แต่สิงห์อมควันหลายคนก็มีข้ออ้างสำหรับการสูบ อาทิเช่น เลือกใช้ก้นกรองบุหรี่เพื่อช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ หรือเลือกบุหรี่รสอ่อนมีอันตรายน้อยกว่า บลาบลาบลา ว่าแต่ว่าที่เชื่อเหล่านี้ มันชัวร์หรือมั่วนิ่มกันแน่???

ThinkstockPhotos-103583060

1. ก้นกรองบุหรี่ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ได้แท้จริงแล้วก้นกรองบุหรี่ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายปลอดภัยขึ้น เพราะส่วนที่เป็นก้นกรองไม่สามารถสกัดสารนิโคตินหรือสารไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในบุหรี่ออกได้ทั้งหมด

2. บุหรี่รสอ่อนมีอันตรายน้อยกว่าจากผลการวิจัยพบว่า บุหรี่ชนิดที่เรียกว่า “ไลท์” และ “ไมลด์” มิได้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแต่อย่างใด เพียงแต่ต่างกันที่รสชาติเท่านั้น อันตรายของบุหรี่รสอ่อน คือทำให้ผู้สูบบุหรี่ง่ายขึ้น เพราะสูบแล้วไม่ระคายคอสามารถสูบได้ลึกและอัดควันอยู่ในปอดได้นานขึ้น ผลก็คือทำให้เกิดมะเร็งได้มากขึ้นด้วย

3. ยาเส้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ซองการบริโภคบุหรี่มวนเอง (ยาเส้น) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากราคาถูกกว่าบุหรี่ซองหลายเท่า แต่ผลที่เกิดขึ้นพบว่ามีอันตรายเหมือนกันทุกอย่าง บุหรี่ทั้ง 2 ชนิดมีโทษและพิษภัยต่อระบบทางเดินหายใจรวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ต่างกัน

4. สูบซิการ์ปลอดภัยกว่าบุหรี่น้อยคนที่จะรู้ว่าการสูบซิการ์เป็นอันตรายยิ่งกว่าการสูบบุหรี่เสียอีก เพราะในซิการ์มาตรฐานหนึ่งออนซ์ให้สารทาร์มากกว่าบุหรี่ 1 มวนถึง 7 เท่า ให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่า 11 เท่า และให้สารนิโคตินมากกว่าถึง 4 เท่า

5. สูบบุหรี่ทำให้หายเครียดแท้จริงความเครียดดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ร่างกายต้องการได้รับสารนิโคตินทุกครั้งที่สูบบุหรี่ สารนิโคตินจะเข้าสู่รางกายโดย 95% จะจับอยู่ที่ปอด บางส่วนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต เมื่อใดที่ระดับของสารนิโคตินลดลงจากที่เคยมีอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนมวนบุหรี่ที่ผู้สูบต่อวัน และจะทำให้เกิดอาการขาดสารนิโคติน กระวนกระวาย หงุดหงิด ขาดสมาธิ มึนศีรษะ เหม่อลอย บางคนนอนไม่หลับ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ครั่นเนื้อครั่นตัว ถ้าผู้สูบบุหรี่ไม่มีความตั้งใจแน่วแน่ในการเลิกสูบก็จะหวนกลับไปสูบอีกเพื่อระงับอาการเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *