แนวทางการจัดบ้านเพื่อผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้าน

0

เมื่อนำผู้ป่วยมาดูแลต่อที่บ้าน เราก็ควรปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยด้วย คุณศิริพร เสมสาร พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แนะนำแนวทางการจัดบ้านเพื่อผู้ป่วย ตามนี้ค่ะ

home decor for patient

ห้องนอน

ควรอยู่ชั้นล่างของบ้าน ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะวางเตียงนอน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากผู้ป่วยต้องใช้รถเข็นก็ควรจัดพื้นที่ให้สามารถเข็นรถไปรับคนป่วยากเตียงนอนได้ แต่ถ้าบ้านแคบ ให้จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับวางเตียงและวางอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยใกล้ๆ เตียงเพื่อสะดวกต่อการหยิบจับ


 

ห้องน้ำ

ต้องดูแลให้สะอาด ปูวัสดุหรือวางแผ่นยางสำหรับป้องกันการลื่นหกล้ม ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถยืนได้ ต้องทำราวเกาะภายในห้องน้ำและหาเก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำมาวางไว้ หากไม่มีส้วมชนิดโถนั่ง ควรใช้เก้าอี้เจาะรูตรงกลาง เพื่อให้ผู้ป่วยนั่งขับถ่ายเองได้


 

ประตูและทางเดิน

ประตูต้องปรับให้มีขนาดกว้างพอสำหรับรถเข็นผ่านเข้า-ออกได้ ทางเดินควรมีแสงสว่างมากพอ เพื่อป้องกันการหกล้ม ปรับระดับความลาดชันของพื้นบ้านให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้อย่างสะดวกหรือทำราวติดผนังเพื่อให้ผู้ป่วยเกาะเดินได้


 

สำหรับใครที่มีผู้ป่วยพักฟื้นต้องดูแลที่บ้านก็สามารถลองไปปรับใช้กันได้ สำหรับการดูแลเรื่องอาหารนั้นสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ การดูแล “อาหารสำหรับผู้ป่วย” เมื่อต้องกลับมาพักฟื้นที่บ้าน :)

 

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *