ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตที่ไม่อยากให้มองข้าม

0

การวางแผนเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญ มีหลายเรื่องมากเลย ไม่ว่าจะเป็น การซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ การวางแผนเรื่องครอบครัวในอนาคต เช่น การวางแผนมีลูก พร้อมกับการเลี้ยงดูให้เติบโตแบบไม่สะดุด ซึ่งมีเงินเป็นตัวสำคัญ ที่จะต้องบริหารให้เหมาะสมนั่นเอง โดยสุดท้ายเพื่อนๆหลายคนก็กำลังวางแผนใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างไร? ให้มีความสุข ไม่กระทบกับลูกหลาน โดยเค้าว่ากันว่า การทำประกันชีวิตนั้นช่วยได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดต่างๆที่สำคัญว่า  ประกันชีวิตนั้นถ้าทำไว้คุ้มครองอะไรบ้าง?  มีข้อดีอย่างไร? ซึ่งอาจจะมีหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต ซึ่งวันนี้เราจะมาอ่านเหตุผลลึกๆกัน กับประกันชีวิต ว่าสิ่งที่คุณทำไปจะไม่เสียเงินไปเปล่าๆ แถมยังมีดีมากกว่าความคุ้มครองด้วยล่ะครับ

the-benefits-of-life-insurance-3

ประกันชีวิต คืออะไร?

อันดับแรกเราต้องเข้าใจความหมายของประกันชีวิตกันก่อน  ซึ่งจะเรียกง่ายๆนั่นก็คือ เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่ง ร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมถึงการสูญเสียรายได้ในยามชรานั่นเอง ซึ่งเมื่อบุคคลใดต้องประสบภัยเหล่านั้น ก็จะได้รับเงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับตัวเอง และ ครอบครัว ซึ่งจะมีบริษัทประกันชีวิตนั้น ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัยนั่นเอง สำหรับประเทศไทยเราก็จะมีบริษัทประกันทั้งในประเทศ ตัวอย่างเช่น ไทยประกันชีวิต , เมืองไทยประกันภัย , Krungthai-Axa ประกันภัย ที่การันตีด้านความมั่นคง รวมถึงเงื่อนไขพิเศษที่น่าสนใจมากมาย

ทำประกันชีวิตแบบไหนได้บ้าง?

ประกันชีวิตนั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทครับ ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็เหมาะแก่การให้ความคุ้มครองหลายกรณี มีเงื่อนไขมากมาย พร้อมทั้งเงินชดเชยที่จะจ่ายในการประสบภัยด้วย ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี

  • ประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลาง สำหรับการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัท พร้อมทั้งมีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันหลายแบบ เช่น ราย 6 เดือน,3 เดือน, รายเดือน และ รายปี
  • ประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยทัวไป ตั้งแต่ 1 หมื่น ถึง 3 หมื่นบาท เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลาง หรือ ต่ำ การชำระเบี้ยประกันัยจะชำระเป็นรายเดือน ไม่มีการตรวจสุขภาพใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าหากว่าผู้ประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายเงินให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดให้
  • ประเภทกลุ่ม เป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาปะกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทครับ ซึ่งในการพิจารณาการรับประกันนั้น อาจจะมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือ จะไม่ตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัท ซึ่งการประกันชีวิตกลุ่มนี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจำต่ำกว่าประเภทอุตสาหกรรม และ สามัญนั่นเอง

ข้อดีของการทำประกันชีวิต

the-benefits-of-life-insurance-2

อย่างที่บอกครับว่า การทำประกันชีวิตนี่แหละเป็นสิ่งที่สามารถวางแผนความมั่นคงในอนาคตได้ นั่นก็คือมีข้อดีมากกว่า การคุ้มครอง และจ่ายเงินชดเชย  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็จะอุ่นใจทุกครั้ง ซึ่งจะมีข้อดีอะไรบ้าง? เราไปดูกันเ เลยครับ

  • ด้านการออมเงิน การทำประกันชีวิตนั้นออมเงินได้เหมือนกันครับ โดยผู้ที่เอาประกันภัยจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกัน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญาครับ ซึ่งนั่นการันตีได้ว่าจะได้เงินก้อนแน่นอน สามารถใช้เงินก้อนนี้เป็นเงินใช้ยามชรา หรือ จะออมไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งคล้ายกับการ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ว่าสามารถคุ้มครองเราได้ด้วย กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
  • ด้านการได้สิทธิประโยชน์ ทางภาษี รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับแบบทั่วไป และ 2 แสนบาท สำหรับแบบบำนาญ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สนใจมาทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิต ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม สิทธิลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตได้ที่ ศปภ.
  • จ่ายเงินชดเชย คุ้มครอง กรณีประสบภัย ไม่ว่าเพื่อนๆจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ตัวอย่างเช่น ประสบอุบัติเหตุ หากบาดเจ็บ ก็จะคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ถ้าหาก สูญเสียอวัยวะ หรือ เสียชีวิต ก็จะจ่ายเงินชดเชยตามที่กรมธรรม์กำหนดเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ประกันชีวิตของ AIA 20 PAY Life (Par) เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินประกันคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งจะเรียกคืนจำนวนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

กรณีใด ที่ประกันชีวิตไม่จ่ายเงินชดเชย

the-benefits-of-life-insurance-1

แน่นอนครับว่า เงื่อนไขต่างๆของประกันชีวิตก็มีข้อยกเว้นอยู่ด้วยเหมือนกันครับ ซึ่งข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่ต้องรู้เอาไว้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

  • กรณีที่ผู้ที่รับประโยชน์จากประกันฆ่าผู้เอาประกันตาย
  • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา หรือ วันทีต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

สำหรับความตายที่เกิดจากสาเหตุข้างต้นนี้ บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้ แต่ทว่าจะคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้นครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับรายละเอียดเรื่องประกันชีวิต ซึ่งมีความคุ้มครอง พร้อมทั้งข้อดีทีควรทำเอาไว้มากมายเลยทีเดียว ซึ่งถ้าหากใครสนใจที่จะสมัครประกันชีวิตก็อย่าลืมเปรี่ยบเทียบเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับตัวเอง ตั้งแต่เงื่อนไข อัตราการจ่ายเงินชดเชยต่างๆให้ดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงจะได้เหตุผลที่เพียงพอต่อการทำประกันชีวิตกันแล้ว ถ้าหากใครชอบบทความนี้ก็อย่าลืม! กด Like กด Share ให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *