ระวัง! อันตรายจาก “ตึก” พบสารทำลายสุขภาพมนุษย์ออฟฟิศ

0

ประกาศๆ ขอให้ทุกคนระวังอันตรายจากการใช้อาคารสำนักงานด้วย!

ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กล่าววไว้ในหนังสือ SBS โรคจากการทำงานในตึกว่า สิ่งปนเปื้อนในอากาศที่อาจก่อความเจ็บป่วยแก่คนทำงานในอาคารสามารถเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้…

สารทำลายสุขภาพ

อันดับ 1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

จากควันรถที่ลอยเข้าสู่อาคาร การสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ตาพร่ามัว ปวดศีรษะและคลื่นไส้

อันดับ 2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากลมหายใจของคน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ระบายอากาศ ส่งผลให้ง่วงนอน หายใจถี่ ปวดศีรษะ เมื่อยล้า ปวดและแสบตา

อันดับ 3 ฟอร์มาลดีไฮด์

ที่ระเหยหรือสลายตัวจากเฟอร์นิเจอร์ พรม ไม้อัด ฯลฯทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตาเฉียบพลัน หากสัมผัสเรื้อรังอาจก่อมะเร็งได้

อันดับ 4 ไนโตรเจนออกไซด์

เกิดจากการหุงต้มอาหาร การเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือเครื่องจักร มักรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและทำลายสมรรถภาพปอด

อันดับ 5 สารระเหยอินทรีย์

สารเคมีจากอุปกรณ์สำนักงาน ทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ และก่อภาวะทางจิต

งานนี้ถ้ามนุษย์ทำงานออฟฟิสเลี่ยงได้ยาก ก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างอื่นๆ ให้ดี พยายามเลือกอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอก็พอจะช่วยได้เหมือนกัน

 

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *