ฉลากโภชนาการถูกที่ เรื่องจริงที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องรู้!

0

ฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเล่นซ่อนแอบหลบอยู่ตามซอกมุมต่างๆ ไม่ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคอ่านข้อมูลอาหารก่อนซื้อ

เพื่อพิสูจน์ความจริง แดน เกรแฮม และ ดร.โรเบิร์ต เจฟฟรีย์ นักวิจัยจากหน่วยระบาดวิทยาและสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทดลองให้ผู้บริโภคดูผลิตภัณฑ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ซึ่งจะปรากฎข้อมูลสำคัญสามส่วน ได้แก่…

  • ฉลากโภชนาการ รูปภาพ รายละเอียดของส่วนประกอบ

  • รายละเอียดบอกราคา

  • ปริมาณสินค้า

3 อย่างนี้จะอยู่บริเวณด้านซ้าย ด้านขวา และตรงกลางของบรรจุภัณฑ์ สลับตำแหน่งกันไปในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

FD005286

เมื่อฉลากโภชนาการปรากฎอยู่ตรงกลางของบรรจุภัณฑ์จะสะดุดตาผู้บริโภค และให้ความสนใจอ่านฉลากมากขึ้นโดยใช้เวลาอ่านนานขึ้น ทำให้สนใจอ่านรายละเอียดข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่เหลืออีกด้วย ตรงกันข้ามกับการวางฉลากโภชนาการไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาเช่นปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง

ฉะนั้น หากอยากให้บริโภคสนใจอ่านฉลากโภชนาการเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ผู้ผลิตจึงควรวางฉลากโภชนาการไว้ตรงกลางผลิตภัณฑ์ เราเองในฐานะผู้บริโภคก็ควรเลือกดูฉลากที่สมบูรณ์อ่านชัดเจนเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะ

 

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *