ลูกหลานต้องอ่าน! ให้ผู้สูงวัย 70+ กินผักผลไม้ ลดอัตราการเสียชีวิตอีก 5 ปี

0

ย่างเข้าบั้นปลายชีวิต บางคนยอมแพ้สังขาร ไม่ดูแลตัวเอง Journal of the American Geriatrics Society ตีพิมพ์ ความรู้ดีๆ ว่า

“หากผู้หญิงในช่วงอายุเลข 7 กินผักผลไม้และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะมีอายุยืนยาวขึ้น”

ในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ 70-79 ปี จำนวน 713 คน ผู้ศึกษาวัดระดับสารแอนติออกซิแดนต์ในเลือดที่ได้จากการกินผักและผลไม้ พร้อมทั้งให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

eat-more-fruits-and-vegetables-reduce-the-death-rate-by-5-years

ผลเบื้องต้นจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่กินผักผลไม้และออกกำลังกายเป็นประจำ
  • กลุ่มที่กินผักผลไม้และออกกำลังเป็นครั้งคราว

ครั้นวิเคราะห์ลึกลงไปก็พบว่า คนกลุ่มแรกมีอัตราการเสียชีวิตช้ากว่ากลุ่มหลัง 5 ปี สรุปย้ำอีกครั้งว่า เริ่มต้นเอาใจใส่ตัวเองเร็วเท่าไหร่ ยิ่งช่วยยืดอายุขัยมากขึ้น

 

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *