“ไอ จามและมีปัสสาวะเล็ด” สาเหตุคืออะไร รักษาได้มั้ย?

0

เป็นอีกหนึ่งอาการที่สาวๆ หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่แท้จริงแล้ว การไอ จาม และมีปัสสาวะเล็ดไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่จะเกิดกับผู้หญิงทุกคน แต่เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของคุณผู้หญิง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมได้เป็นอย่างมาก

การไอ จามและมีปัสสาวะเล็ด คือ ภาวะปัสสาวะเล็ด ซึ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจในขณะทำกิจกรรมบางอย่างที่มีการเพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้อง เช่น การไอ จาม หัวเราะ ออกกำลังกาย และยกของหนัก โดยมิได้มีความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ ซึ่งภาวะปัสสาวะเล็ดนอกจากจะส่งผลกับปัญหาสุขภาพส่วนตัวโดยตรงของผู้ป่วยแล้ว ยังอาจส่งผลทางอ้อมทำให้กลายเป็นคนไม่อยากเข้าสังคม ไม่ต้องการออกบ้าน เพราะกลัวจะเกิดอาการปัสสาวะเล็ดและกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อพบปะผู้อื่น

ไอ จาม

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไอ จาม และมีปัสสาวะเล็ดออกมานั้น เนื่องมาจากกล้ามเนื้อหูรูดท่อปัสสาวะเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่

• อายุ ผู้มีอายุมากมีโอกาสเกิดภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดมากขึ้น
• การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลายคนและคลอดบุตรทางช่องคลอด
• การมีกิจกรรมที่เพิ่มความดันในช่องท้อง เช่น ความอ้วน ภาวะไอเรื้อรัง การยกของหนักเป็นประจำ และภาวะท้องผูก สาเหตุเหล่านี้อาจทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น และทำให้อาการปัสสาวะเล็ดเป็นมากขึ้น
• ปัจจัยด้านพันธุกรรม
• ผู้ที่เคยผ่านการฉายรังสีรักษา การผ่าตัดในบริเวณใกล้เคียงท่อปัสสาวะ

ในส่วนของการรักษานั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ทางหลักๆ คือ การรักษาแบบประคับประคองและการผ่าตัดสำหรับการรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การควบคุมน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการยกของหนักเป็นประจำ การฝึกขมิบ และการใส่ห่วงช่วยพยุงช่องคลอด (Pessary)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *