Tag Archives: Urinary Incontinence

“ไอ จามและมีปัสสาวะเล็ด” สาเหตุคืออะไร รักษาได้มั้ย?

เป็นอีกหนึ่งอาการที่สาวๆ หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่แท้จริงแล้ว การไอ จาม และมีปัสสาวะเล็ดไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่จะเกิดกับผู้หญิงทุกคน แต่เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของคุณผู้หญิง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมได้เป็นอย่างมาก