คนไทยอุจจาระร่วงปีละกว่าล้านคน พบงานเลี้ยงเสี่ยงสุด ไม่อยากป่วยต้องสะอาด!

0

อุจจาระร่วง” เป็นโรคติดต่อทางน้ำและอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี อีกทั้งหลายคนยังเคยป่วยด้วยโรคนี้ กล่าวคือ มีอาการถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะเหลวหรือเป็นน้ำเกินกว่า 3 ครั้ง/วัน หรือมีการถ่ายอุจจาระที่มีเลือดปนอย่างน้อย 1 ครั้ง/วันเป็นอีกโรคใกล้ตัวที่ต้องระวัง เพราะในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าล้านคน

ตั้งแต่ต้นปีถึง 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักระบาดระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดทั่วประเทศ 1,038,770 คน เสียชีวิต 5 ราย

โดยพบรายงานพบผู้ป่วยจำนวนมากๆ เช่น ในโรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก รวมทั้งงานเลี้ยงงานบุญ

Steamed crab feast

สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อโรค หรืออาหารบูดเสีย และการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และก่อนกินอาหาร รวมทั้งการใช้ภาชนะที่ไม่สะอาด ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง เพราะแม้โรคนี้สามารถหายเองได้ แต่ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุอาจทำให้ช็อกหมดสติและถึงแก่ความตายได้จากการขาดน้ำและเกลือแร่ไปพร้อมกับอุจจาระจำนวนมาก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง

  1. โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคที่หายได้เอง ไม่ต้องใช้ยารักษาเฉพาะ ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง
  2. การรักษาโรคอุจจาระร่วงที่ถูกวิธีคือการป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำ ทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่เสียทางอุจจาระและการอาเจียน หากมีอาการไม่มากอาจให้กินสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ จิบแทนน้ำบ่อยๆ
  3. อาหารที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยอุจจาระร่วงกรณีที่เป็นเด็ก ให้รับประทานอาหารเหลวบ่อย ๆ ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้รับประทานอาหารอาหารอ่อน ย่อยง่าย
  4. ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงต้องถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
  5. หากอาการไม่ดีขึ้น ยังถ่ายบ่อย อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ กระหายน้ำมากกว่าปกติ มีไข้สูง หรือถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

หลักง่ายๆ เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงคือ“กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปรุงสุกๆดิบๆ อาหารที่เก็บไว้ข้ามมื้อ ทั้งนี้ก่อนรับประทานควรตรวจสอบดูว่าอาหารบูดเสียหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *