นั่งเฉยๆ ไม่ได้ต้องสั่น… “โรคขาอยู่ไม่สุข” คุณเป็นหนึ่งในผู้ป่วยรึเปล่า??

0

ในเวลาเข้านอนตอนกลางคืน เมื่อไปนอนมีความรู้สึกว่ามีตัวอะไรมาจับขาแกว่งไปมาถ้าไม่ขยับขาจะรู้สึกว่ามีแมลงไต่ที่ขาขารู้สึกว่าต้องการวิ่งหากคุณมีอาการเหล่านี้ อย่ากังวลว่าคุณแปลกประหลาดหรือคิดไปเอง เพราะอาการเหล่านี้พบบ่อยในผู้ป่วย “กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข”

“กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข”

AA039698

(Restless Legs Syndrome: RLS) คือ กลุ่มอาการที่ขา 2 ข้างรู้สึกรำคาญ หรือไม่สบายอย่างมาก จนส่งผลให้นอนไม่หลับ แต่เมื่อลุกขึ้นเดิน อาการต่างๆที่เกิดขึ้นที่ขาก็ดีขึ้นกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขนี้พบได้ในผู้มีสุขภาพแข็งแรง  แต่บางครั้งพบร่วมกับโรคอื่นๆ เช่น ไตวายเรื้อรัง โรคซีด เป็นต้น ผลจากการนอนหลับยากทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง สภาพจิตใจย่ำแย่ อึดอัด โดยเฉพาะเวลาที่ต้องใช้เวลานานและนั่งอยู่เฉยๆ  เพราะผู้ป่วยจะทนอยู่นิ่งไม่ได้

สาเหตุที่แน่นอนของการเกิด “กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข” ยังไม่ทราบแน่ชัด

แต่จากกการศึกษาพบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว คือ การที่ร่างกายขาดสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า “โดปามีน”, กลุ่มที่มีประวัติป่วยในครอบครัวมักเริ่มมีอาการเร็วกว่าผู้ไม่มีประวัติ นอกจากนี้ “กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข” ยังมีความสัมพันธ์กับโรคอื่น  เช่น โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  โรคไต  กล้ามเนื้อผิดปกติ  ขาดสารอาหารบางชนิด

อาการของ “กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข” คือ ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สบายที่ขา 2 ข้าง มักเป็นบริเวณน่อง และเท้า ผู้ป่วยจะบรรยายอาการแตกต่างกัน เช่น รำคาญ ปวด บีบรัด เหมือนมีแมลงมาไต่ที่น่อง ที่เท้า หรือน่อง เท้ากระตุก ทำให้นอนหรือนั่งไม่ได้

RLS

แต่อาการจะดีขึ้น เมื่อได้ขยับหรือลุกขึ้นเดิน บางรายมีอาการกระตุก งอเข้าของต้นขาและเหยียดออกสลับกัน กลุ่มอาการนี้มักมีอาการที่ขาแต่สามารถเกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆได้เช่นกัน  ผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมาไต่ที่ขา  ส่นใหญ่ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือชา แต่ในบางรายอาจมีอาการปวดได้

การป้องกัน “อาการขาอยู่ไม่สุข”

  • นอนให้ตรงเวลา
  • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูบบุหรี่
  • รักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การให้ธาตุเหล็กเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
  • ควรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างเหมาะสม
  • รวมทั้งหาวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนที่เกิดอาการ โดยการนวด ประคบน้ำอุ่น เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *