รู้ยัง… “โปรตีน” ช่วยลดภาวะไขมันพอกตับในระยะยาว

0

การเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารอาจช่วยลดไขมันในตับและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่เป็นภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (NAFLD) การศึกษาถูกตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Physiology – ต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญอาหาร

protein-helps-to-reduce-fat-in-the-liver-pr

ภาวะไขมันพอกตับ คือ…

ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ หรือที่เราเคยได้ยินกันว่า “ไขมันพอกตับ” เกิดขึ้นเมื่อมากกว่า 5% ของน้ำหนักรวมของตับถูกสร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อไขมัน ไขมันส่วนเกินในตับสามารถทำให้เกิดแผลเป็นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับหรือความล้มเหลวของตับ คนที่เป็นโรค NAFLD มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และคนที่มีโรคเบาหวานประเภท 2 มักจะการพัฒนาไปสู่ NAFLD ได้เช่นเดียวกัน ในความเป็นจริงประมาณ 70% ของคนที่มีโรคเบาหวานประเภท 2 ยังมีภาวะไขมันพอกตับและแน่นอนว่า “โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคเหล่านี้

ว่ากันว่า “โปรตีนที่พอดีช่วยลดไขมันพอกตับ” ?

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า “การเสริมโปรตีนในระยะสั้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับ” แต่มีการศึกษาน้อยมากเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของโปรตีนใน NAFLD

นักวิจัยทำการศึกษาสองปีเพื่อหาผลกระทบระยะยาวของโปรตีนในอาหารต่อตับไขมันหลังการลดน้ำหนัก การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา PREVIEW ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 ในกลุ่มประชากรที่เป็นโรคอ้วน

แล้วในระยะยาว “โปรตีน” ยังช่วยลดภาวะไขมันพอกตับอยู่หรือเปล่า?

protein-helps-to-reduce-fat-in-the-liver-2

อาสาสมัครผู้ใหญ่ 25 คน 15 คนที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค NAFLD ได้รับอาหารที่มีแคลอรีต่ำเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และน้ำหนักลดลงถึง 8% ของน้ำหนักตัว หลังจากน้ำหนักลดลงอาสาสมัครได้รับการชี้นำเพื่อรักษาน้ำหนักตัวไว้เป็นเวลาสองปีและปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งในอาหารที่มีโปรตีนปานกลางหรือสูงโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 กรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 

ทีมวิจัยได้นำตัวอย่างเลือดและปัสสาวะมาทำการตรวจร่างกายเพื่อประเมินปริมาณไขมันในตับและปริมาณโปรตีนที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายของอาสาสมัครในช่วงเวลา 3 ช่วงคือระยะเริ่มต้นการรักษาน้ำหนักและอีก 6 เดือนและอีกสองปีต่อมา

หลังจากสองปีของการรักษาน้ำหนัก โดยการเพิ่มขึ้นของโปรตีนในมื้ออาหาร พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับภาวะไขมันพอกตับลดลงในอาสาสมัคร นอกจากนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ว่าเป็น NAFLD ก็ไม่พบภาวะดังกล่าวอีกต่อไปด้วย!

ที่มา: More protein after weight loss may reduce fatty liver disease โดย American Physiological Society, Sciencedaily.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *