ความดัน ไขมัน เบาหวาน โรคฮิตที่คนวัยทำงานปล่อยผ่านไม่ได้!

0

ประชากรวัยทำงาน ถือเป็นชนกลุ่มใหญ่ในบ้านเรา เป็นกำลังสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น การดูแลให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อมีสุขภาพดี ก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ทำให้คนวัยทำงานเสี่ยงป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กันมากขึ้น

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ ปี 2560

จากการเก็บข้อมูลคนในองค์กรภาครัฐ ในปี 2560 จำนวน 1,912 คน พบว่า 1 ใน 3 ของข้าราชการยังมีความเสี่ยงด้วย 3 โรคที่สำคัญ คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน

pressure-and-diabetes-a-disease-that-hits-the-working-age-can-not-pass

  1. โรคความดันโลหิตสูง ภาวะมีความดันโลหิต วัดได้สูงตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตร –ปรอท ขึ้นไป โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรัง คือรักษาให้หายยาก อีกทั้งยังเป็นโรคที่มักไม่มีอาการ แต่สามารถรักษาควบคุมได้เสมอเมื่อรักษาควบคุมอาการตั้งแต่แรกและปฏิบัติตามแพทย์อย่างเคร่งครัด
  1. โรคไขมันในเลือดสูง โรคที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าที่ถูกกำหนดขึ้น เมื่อมีค่าเกินระดับหนึ่งแล้วก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด และอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ที่น่ากลัวคือโรคนี้ไม่แสดงอาการ กว่าจะรู้ตัวก็เกิดโรคต่างๆ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้ว
  1. โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่จัดว่ารุนแรง ผลข้างเคียงที่สำคัญของโรคนี้ คือ เป็นสาเหตุการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ ทุกชนิดในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดโรคร้าย อาทิ เช่น โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ภาวะเบาหวานขึ้นตา ทั้งยังส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่างๆ ลดลง

นอกจากนี้ยังเริ่มพบแนวโน้มโรคออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น โดยสัญญาณที่บ่งบอก คือ มีอาการภูมิแพ้ที่มีความถี่สูงขึ้น และยังพบว่า 1 ใน 5 มีภาวะความเครียดจากการทำงานในระดับที่สูง รวมถึงมีภาวะเนือยนิ่ง ออกกำลังกายน้อย

ฉะนั้น การดูแลตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลักๆ ที่ควรโฟกัส คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลดหวานเค็มมัน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่เครียดค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *