คุณรู้จัก “โรคหูน้ำหนวก” ดีพอหรือยัง??

0

โรคหูน้ำหนวก (Otopyosis) หมายถึงการอักเสบของหูชั้นกลาง เป็น ๆ หาย ๆ หรือเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า  3  เดือนโรคหูน้ำหนวกเป็นกันมากในประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากประชาชนจำนวนมากขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง (น้ำหนวก คือน้ำที่ไหลออกจากรูหู มีลักษณะใส หรือเป็นเมือกขุ่นข้นมีกลิ่นเหม็น)

โรคหูน้ำหนวก

สามารถแบ่งชนิดของหูน้ำหนวกได้ตามลักษณะของน้ำที่ไหลจากรูหู ดังนี้

– หูน้ำหนวกแบบใส สาเหตุเนื่องจากเป็นหวัด คัดจมูก คออักเสบ โรคแพ้อากาศเรื้อรัง มีอาการบวมในช่องคอ และท่อต่อหลังจมูก ทำให้มีน้ำใส ๆ หรือเมือกออกมาขัง ในหูชั้นกลาง มีอาการหูอื้อ หูตึง ฟังไม่ชัด มีน้ำขังในช่องหูตลอดเวลา

– หูน้ำหนวกแบบเป็นหนอง เกิดจากการอักเสบของหูชั้นกลาง และมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ร่วมด้วย ทำให้มีหนองในหูชั้นกลาง เยื่อแก้วหูแตกเป็นรูทะลุ ถ้าอาการเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน จะมีอาการปวดหูมากมีไข้ ปวดศีรษะ ถ้าเป็นชนิดเรื้อรังจะไม่ปวด แต่มีหนองไหลออกมากมีกลิ่นเหม็น หูตึงเล็กน้อยหรือไม่ได้ยินเลย ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอย่างอื่น เช่น ฝีหลังหู เส้นประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้าถูกกดทำให้ปากเบี้ยว ตาหลับไม่สนิท ชาบริเวณหน้า ถ้าโรคลุกลามเข้าหูชั้นใน จะมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อไป การอักเสบลุกลามเข้าไปในสมอง ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฝีในสมอง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้ว ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง

สำหรับผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  ไม่ให้มีการติดเชื้อบริเวณคอ  จมูกรวมถึง

  1. 1. ขณะเป็นหวัด ไม่ควรสั่งน้ำมูก ไอหรือจามแรงๆเพราะทำให้เชื้อโรคถูกดัน เข้าไปในหูชั้นกลางได้
  2. 2. ในรายที่ทราบว่าแก้วหูทะลุ ห้ามแคะหู และระวังอย่าให้น้ำเข้าหู สระผมทุกครั้ง ต้องใช้สำลีอุดหู ห้ามว่ายน้ำเด็ดขาด
  3. 3. ห้ามแคะขี้หูทิ้งจนหมด เพราะเป็นสิ่งที่ผิวหนังสร้างขึ้นมาอยู่ที่ปากรูหู ช่วยป้องกันเชื้อโรคและเชื้อรา มันจะออกมาเองตามธรรมชาติ ถ้ารู้สึกรำคาญควรปรึกษาแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *