“โรค MS” อีกหนึ่งโรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต!!

0

โรคที่รู้จักกันในชื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรคเอ็มเอส, โรคมัลติเพิลสเคอโรซิส หรือโรคปลอกประสาทอักเสบขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะมักเกิดกับคนวัยทำงานหรือวัยหนุ่มสาว หากคุณมีอาการอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ชาตามร่างกาย มีปัญหาในการเดินหรือทรงตัว ตามัว มองเห็นไม่ชัด มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะและลำไส้รวมถึงมีอารมณ์แปรปรวนเพราะนี่คือสัญญาณเตือนของโรคนี้

“โรคเอ็มเอส” (Multiple Sclerosis) หรือ “โรคปลอกประสาทอักเสบ”

เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (ซึ่งประกอบด้วย สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทตา) เมื่อเกิดการอักเสบ จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงโรคเอ็มเอสไม่มีสาเหตุหลักแน่นอน แต่เชื่อกันว่าเกิดจากปัจจัยหลัก คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการติดเชื้อ หรือได้รับเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียบางชนิด ส่งผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ร่างกายกับสิ่งแปลกปลอมได้คือแทนที่ภูมิต้านทานจะทำลายเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว กลับไปทำลายปลอกหุ้มเส้นประสาทด้วยจนเกิดอาการอักเสบขึ้นมา

โรคเอ็มเอสนี้เกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย อาการแตกต่างกันไปขึ้นกับระบบประสาทที่ผิดปกติว่าเป็นส่วนใด และระบบประสาทส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด เช่น ถ้าเกิดที่เส้นประสาทของดวงตาจะทำให้ตาพร่า ปวดตาเวลามอง ถ้ารุนแรงก็ถึงตาบอด และจะอันตรายมากหากเกิดกับระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวใจ ระบบชีพจร ที่ส่งผลให้ระบบดังกล่าวไม่ทำงานและเป็นอันตรายถึงชีวิต

multiple-sclerosis

รวมถึงระบบขับถ่ายที่เมื่อเป็นแล้วจะไม่สามารถควบคุมการขับถ่าย และหมดความรู้สึกทางเพศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น การเสียสมดุลในการทรงตัว อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เหนื่อย หมดแรง กล้ามเนื้อเกร็ง มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก ท้องเสีย เรื้อรัง ฯลฯ

สำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคเอ็มเอสได้แก่ วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี นอกจากี้ยังพบว่าผู้หญิงมักป่วยเป็นโรคเอ็มเอสมากกว่าผู้ชายมากกว่าเท่าตัว เนื่องจากฮอร์โมนมีความแตกต่างกันนอกจากนี้กรรมพันธุ์ก็มีส่วนสำคัญ ผู้ที่มีพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป่วยด้วยโรคเอ็มเอส มักมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคนี้สูง สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะพบผู้ป่วยโรคเอ็มเอสไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงหากปล่อยไว้นานก็อาจจะพิการได้ร้อยละ 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *