สอนลูกอย่างไรให้รู้จัก ”เพศ”

0

เรื่องเพศในสังคมไทยดูเป็นเรื่องที่ปกปิด  เคอะเขินที่จะต้องพูดถึง  ยิ่งถ้าต้องพูดกับลูกด้วยแล้ว  คนทั่วไปคงมองเลยไปถึงช่วงวัยรุ่นนู่นเลย  แต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรทำควรเข้าใจกับลูกตั้งแต่เด็กๆ นี่เลยล่ะค่ะ  คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

สอนลูกเรื่องพัฒนาทางเพศเพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของตนเอง

โดยคำนึงถึงความสามารถในการรับรู้ของเด็กปฐมวัยด้วย เช่น วัย 5 ปี จะสนใจเด็กทารก พ่อแม่ควรสนทนาพูดคุยกับลูกเรื่องอย่างเปิดเผย ตอบข้อสงสัยของเด็กว่าเขามาจากไหน มาได้อย่างไร ทำไมต้องปิดเครื่องเพศของผู้ใหญ่

teaching-children-how-to-recognize-gender (3)

พ่อแม่ตอบได้ว่าหนูมาจากพ่อแม่ พ่อมีตัวหนูเล็กมารวมกับไข่เล็กมากของแม่ที่ตัวหนูอยู่ด้วยมารวมกันได้เพราะพ่อแม่รักกัน มีพ่อแม่สองคนเท่านั้นที่จะรวมหนูได้และเป็นมารยาทที่เราต้องรักกันอยู่ที่มิดชิด หนูออกมาจากท้องแม่ผ่านทางช่องเล็กๆ ของแม่เรียกว่าช่องคลอด อยู่ใกล้กับก้น แต่หนูไม่เปื้อนเปรอะสิ่งสกปรก และช่องคลอดของแม่จะทำงานตอนหนูจะออกมา การปิดเครื่องเพศเพราะเป็นความเรียบร้อยและป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ส่วนนี้ได้ง่าย คำตอบสั้นๆ ง่ายๆ และไม่พูดปด จะช่วยให้เด็กหายสงสัย

สอนเรื่องสัมพันธภาพของคนในสังคม

teaching-children-how-to-recognize-gender (2)

เช่น การสร้างครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา พ่อ แม่ ลูก ขณะเดียวกันพ่อแม่ควรมีความรักกันอย่างจริงใจ และแสดงการให้เกียรติต่อกันทั้งหญิงและชาย ไม่ควรมีภาพการกดขี่ทางเพศให้เด็กเห็น หรือรับรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัจจุบันเด็กมักจะเห็นจากการแสดงละครโทรทัศน์ ว่าผู้ชายชายรังแกผู้หญิงโดยการตบตี ฉุดกระชากลากถู สิ่งนี้ไม่สมควรให้เด็กดู

สอนทักษะส่วนบุคคลที่เป็นความสามารถในการจัดการสถานการณ์

เช่น การสอนให้ลูกตระหนักถึงการหวงเนื้อตัว ไม่ให้ใครมาสัมผัสอวัยวะเพศหรือแตะเนื้อต้องตัว กอด จูบย่างผิดปกติจากที่พ่อแม่เคยอุ้มกอดสัมผัส เป็นการป้องกันภัยอันตรายทางเพศที่เข้ามาถึงลูกได้ สอนให้ลูกรู้จักร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือการใช้ภาษา ที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศมีคำหลายระดับ

teaching-children-how-to-recognize-gender (1)

เด็กควรเรียนรู้คำสุภาพที่ใช้กัน รู้กาลเทศะที่กล่าวขาน เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องอบรมให้ลูกทราบและพ่อแม่ต้องฝึกวินัยควบคู่ไปด้วย ฝึกตั้งแต่วัยเด็กจึงจะได้ผลดี โดยฝึกฝนความมีระเบียบวินัยในชีวิตประจำวัน จากการเรียน การเล่น การกิน การนอน รวมไปถึงการฝึกฝนความเข้มแข็งทางจิตใจให้เกิดความสามารถในการบังคับตน คือหัดอดทน รู้จักรอคอย ฝึกความพากเพียรพยายาม เพื่อเมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะรู้จักบังคับตนเองได้ ไม่ตามใจตนเองโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ดูแลสุขอนามัยทางเพศให้ลูก

ทั้งนี้เพราะอวัยวะเพศเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญ การรักษาดูแลทำความสะอาด หลังถ่ายปัสสาวะ และเมื่ออาบน้ำ หลีกเลี่ยงการทำให้อวัยวะบาดเจ็บ ระวังขณะเล่น และหากมีบาดแผลให้บอกผู้ใหญ่

ปกป้องลูกจากบทบาททางเพศผ่านสื่อออนไลน์หรือละครโทรทัศน์

teaching-children-how-to-recognize-gender (4)

เรื่องค่านิยมทางเพศมักปรากฏทางสื่อ พ่อแม่ต้องอยู่ใกล้ชิดและช่วยควบคุมการดูพร้อมการอบรมสั่งสอนไปพร้อมกัน

แสดงความรักลูกทั้งสองเพศต้องเหมือนกัน

และมอบหมายให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพราะงานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน นอกจากการฝึกความรับผิดชอบให้แก่เด็กแล้ว เด็กควรเรียนรู้ประเภทของงานที่เหมาะสมตามเพศ งานบ้านที่พ่อช่วยเหลือได้ดีจะเป็นงานหนัก งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ งานใช้ฝีมือช่าง เช่น ซ่อมบ้าน ประดิษฐ์ของใช้ งานเช่นนี้ เด็กชายควรอยู่ช่วยพ่อ เช่นเดียวกับงานบ้านที่ผู้หญิงหรือแม่จะทำได้ดี เช่นงานปรุงอาหาร งานจัดดอกไม้ งานเช่นนี้เด็กหญิงควรอยู่ช่วยเหลือแม่ เพื่อเด็กได้ซึมซับบุคลิกภาพของผู้หญิงจากแม่และบุคลิกภาพผู้ชายจากพ่อ

 

การอบรมสั่งสอนเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ควรสอนตั้งแต่วัยเด็ก ให้เขาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง เด็กทุกคนต้องได้รับการสอน การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งการฝึกฝนวินัยหรือการควบคุมตนเองในเรื่องนี้ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิตเช่นเดียวกับการฝึกฝนลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีพ่อแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงผ่านการกระทำของตนเองที่ดีให้ลูกเลียนแบบและการสั่งสอนด้วยวาจา ตลอดการเล่นที่ให้สาระความรู้เรื่องเพศของตนเองไปด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *