ใช้เลนส์เปลี่ยนสีตาไม่ระวัง เสี่ยง “กระจกตาอักเสบ”

0

“กระจกตาอักเสบ”คือการอักเสบของเนื้อเยื่อชั้นใดชั้นหนึ่งหรือหลายชั้นของกระจกตาหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษา อาจทำให้ตาบอดได้โดยกระจกตาอักเสบจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มด้วยมีรอยแผลถลอก, เกิดอุบัติเหตุที่กระจกตา หรือมีสิ่งแปลกปลอมฝังตัวบนผิวกระจกตา เชื้อโรคถึงจะแทรกเข้าไประหว่างแผล และก่อโรคได้

ด้วยลักษณะเฉพาะของกระจกตาที่มีความบอบบางมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือ “โรคกระจกตาอักเสบ”ได้สูง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการติดเชื้อจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็นผลมาจากโรคอื่นๆ อาทิ โรคภูมิแพ้ โรคแพ้ภูมิตนเอง เป็นต้นโดยสาเหตุที่พบมากขึ้นในปัจจุบันคือการใช้คอนแทคเลนส์ ได้แก่ คอนแทคเลนส์ตาโต, คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสีตา หรือคอนแทคเลนส์คอสเพลย์ที่มีลวดลายต่างๆ

ผู้ป่วยกระจกตาอักเสบจะมีอาการปวดตา เจ็บตา เคืองตา ตาสู้แสงไม่ได้ ตากลัวแสง น้ำตาไหล ตาแดง ตาพร่ามัว อาจมีขี้ตาสีเหลืองหรือเขียวในระยะที่กระจกตามีการอักเสบใหม่ๆ รวมถึงสายตาอาจมัวลง ถ้ามีแผลใหญ่ หรือแผลอยู่ตรงกลางกระจกตาโดยความเร็วของการดำเนินโรคจะขึ้นกับความรุนแรงของเชื้อ

การป้องกันการติดเชื้อที่กระจกตาโดยทั่วไปคือ รักษาความสะอาดและสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับดวงตาสำหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ที่ต้องมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาสูง ควรมีการดูแลและป้องกันได้แก่

contact lens on finger

1. การเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์

เพื่อประเมินว่า มีโรคที่พึงระวังในการใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ เช่น โรคตาแห้ง ภูมิแพ้ ตาอักเสบการใส่คอนแทคเลนส์ขณะเป็นโรคเหล่านี้อาจยิ่งทำให้อาการทรุดหนัก

2. การเลือกซื้อคอนแทคเลนส์

ควรเลือกจากสถานที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการอนุญาตนำเข้าคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง เพื่อป้องการการติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

3. ศึกษาขั้นตอนการใช้งานคอนแทคเลนส์ประเภทต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

โดยเฉพาะการทำความสะอาด และใช้คอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และใส่คอนแทคเลนส์เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น


 

วิธีเดียวที่จะรักษาอาการตาบอดที่เกิดจากกระจกตาอักเสบได้คือการหากระจกตามาเปลี่ยนใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราจะหาได้ง่ายๆ ฉะนั้นเพื่อให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับคุณไปนาน ๆ ก็ต้องดูแลรักษาดวงตาให้ดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *