Tag Archives: Keratitis

ใช้เลนส์เปลี่ยนสีตาไม่ระวัง เสี่ยง “กระจกตาอักเสบ”

“กระจกตาอักเสบ”คือการอักเสบของเนื้อเยื่อชั้นใดชั้นหนึ่งหรือหลายชั้นของกระจกตาหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษา อาจทำให้ตาบอดได้โดยกระจกตาอักเสบจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มด้วยมีรอยแผลถลอก, เกิดอุบัติเหตุที่กระจกตา หรือมีสิ่งแปลกปลอมฝังตัวบนผิวกระจกตา เชื้อโรคถึงจะแทรกเข้าไประหว่างแผล และก่อโรคได้

“กระจกตาอักเสบ” ไม่รีบรักษา ตาบอดได้นะ!!

กระจกตาอักเสบ (Keratitis)หมายถึงการอักเสบของเนื้อเยื่อชั้นใดชั้นหนึ่งหรือหลายชั้นของกระจกตา โดยเป็นภาวะที่พบได้เป็นครั้งคราวในคนทั่วไป หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบรักษา เมื่อโรคลุกลามรุนแรงอาจทำให้สายตาพิการหรือตาบอดได้ ที่สำคัญเป็นการตาบอดชนิดที่แก้ไขได้ยากอย่างยิ่งด้วย ฉะนั้นรู้ไว้ไม่เสียหลาย