“หลอดเลือดสมองตีบ” กับ “หลอดเลือดสมองแตก” ต่างกันยังไงนะ?

0

เมื่อกล่าวถึง “โรคหลอดเลือดสมอง” (Stroke) หนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก หลายคนคงเคยผ่านหูผ่านตากับคำว่า “โรคหลอดเลือดสมองตีบ” และ “โรคหลอดเลือดสมองแตก” กันมาบ้าง และอาจรู้สึกสับสนว่ามีความเกี่ยวเนื่องหรือแตกต่างกันอย่างไร

ว่าแล้วเราไปหาคำตอบกันค่ะ!

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะที่เกิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน (Ischemic stroke) และโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) ดังนี้

ischemic-stroke-and-stroke

“โรคหลอดเลือดสมองตีบ” พบประมาณ 70–75% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด

ทำให้เซลล์สมองและเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆ ขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดจากภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด เช่น ไขมันและเกล็ดเลือด มาเกาะที่ผนังหลอดเลือดหรือมีการสร้างชั้นของผนังเซลล์หลอดเลือดที่ผิดปกติ ทำให้ผนังหลอดเลือดหนาและเสียความยืดหยุ่น ทำให้มีการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดได้

นอกจากนี้ อาจจะเกิดจากลิ่มเลือดที่มาจากที่อื่นๆ เช่น ลิ่มเลือดจากหัวใจหรือจากหลอดเลือดแดงคาโรติดที่คอหลุดลอยมาอุดตันหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการชา อ่อนแรงของแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด อาจเคยมีอาการมาก่อน แล้วดีขึ้นเองเป็นปกติ ซึ่งเป็นลักษณะอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว มักมีอาการหลังตื่นนอน หรือขณะทำกิจกรรม ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนแรงมากขึ้นและซึมลงภายใน 3-5 วัน หลังมีอาการเนื่องจากสมองบวม

“โรคหลอดเลือดสมองแตก” พบน้อยกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบ แต่มีความรุนแรงมากกว่า

พบโรคหลอดเลือดสมองแตกประมาณ 25-30% โดยแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) เลือดออกในเนื้อสมอง (Intracerebral hemorrhage) ซึ่งจะพบลักษณะของลิ่มเลือดในเนื้อสมอง และ 2) เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง (Subarachnoid hemorrhage) ผู้ป่วยจะมีเนื้อสมองที่บวมขึ้น และกดเบียดเนื้อสมองส่วนอื่นๆ และทำให้การทำงานของสมองที่ถูกเบียดเสียไป

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองแตก อาจเกิดจากความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองโป่งพอง เป็นต้น มักมีอาการปวดศีรษะทันที อาเจียน แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ชัก หรือหมดสติได้


ทั้งนี้ เราสามารถลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้โดยลดการกินอาหารรสเค็ม หวาน มัน เพิ่มผักผลไม้ ออกกาลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียด เลิกบุหรี่ ลดสุรา รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *