อึ้ง! ไวรัสตับอักเสบติดต่อผ่านทางเลือด-เซ็กซ์ง่ายกว่า HIV

0

แม้เราจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ “โรคไวรัสตับอักเสบ” อยู่บ่อยครั้ง แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าโรคนี้เป็นอะไรที่ไกลตัวมากๆ ทั้งที่แท้จริงแล้วณ ปัจจุบัน สถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งโรคนี้ยังเป็นภัยเงียบก่อตับแข็งและมะเร็งตับ ติดต่อทางเลือด และ เซ็กซ์ ง่ายเสียยิ่งกว่าเชื้อไวรัสเอชไอวี

“โรคไวรัสตับอักเสบ”

hepatitis-is-transmitted-through-blood-sex-is-easier-than-hiv

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ, บี, ซี, ดี, อี และ จี โดยชนิดที่เป็นปัญหาทั่วโลกและในไทย คือ ชนิดบี และซี ทั้ง 2 ชนิด ติดต่อทางเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัมผัสสารคัดหลั่งทางเพศสัมพันธ์ และติดต่อจากแม่สู่ลูก ซึ่งติดต่อกันง่ายกว่าเชื้อเอชไอวี เพราะเชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายวัน

ภัยเงียบหลังการติดเชื้อ คือ ทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ คาดว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยประมาณ 400 ล้านราย เสียชีวิต 1.4 ล้านรายต่อปี ประมาณร้อยละ 48 เสียชีวิตจากชนิดซี รองลงร้อยละ 47 เสียชีวิตจากชนิดบี อัตราการตายสูงเป็นลำดับ 7 ของสาเหตุการตายทั่วโลก ในประเทศไทยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 3 ล้านคน และไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ประมาณ 1 ล้านคน

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม – 14 เมษายน 2560 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคตับอักเสบจากไวรัส3,091 ราย เสียชีวิต 1 ราย เชื้อที่พบมากที่สุด คือ ชนิดบี พบประมาณร้อยละ 75 รองลงมาคือ ชนิดเอ ส่วนใหญ่เกิดอย่างเฉียบพลันและเป็นเรื้อรัง พบผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโรคไวรัสตับอักเสบ

โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค

  1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะกับต่างเพศหรือรักร่วมเพศ
  2. ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
  3. ไม่สัก ฝังเข็ม หรือเจาะ โดยใช้เข็มหรือหมึกร่วมกัน
  4. ไม่ใช้แปรงสีฟันและใช้ของมีคมร่วมกัน เช่น มีดโกนหนวด มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ
  5. ยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำต้มสุก
  6. ล้างผักสดและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน
  7. ขอให้ถ่ายอุจจาระลงส้วม ไม่ถ่ายอุจจาระลงน้ำ ไม่แพร่กระจายสิ่งแวดล้อม
  8. ลดละการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทุกชนิด

โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาด แต่มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคตับอักเสบส่วนหนึ่งกลายเป็นพาหะโรค สามารถแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ โดยไม่มีอาการป่วย

1 comment

  1. คุณมีความเสี่ยงจะเป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่? ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซีเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ คนบางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ โดยสามารถติดต่อกันได้คล้ายโรคเอดส์ แต่ส่วนมากจะติดต่อกันทางเลือดและการมีเพศสัมพันธ์ หากคุณมีความเสี่ยงจะเป็นไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี สามารถติดต่อขอรับการตรวจเลือดจากแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและระมัดระวังไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดได้ที่วีเมท สหคลินิก V-Med Clinic เชียงใหม่ โทร 052-001119 หรือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.vmedclinic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *