การศึกษาใหม่พบ ผู้หญิงเสี่ยงตายจาก “ภาวะหัวใจล้มเหลว” มากกว่าผู้ชาย

0

อัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย และยังพบว่า อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในผู้หญิงขณะที่ผู้ชายลดลง จากการศึกษาจากสถาบันหัวใจมหาวิทยาลัยออตตาวาได้รับการตีพิมพ์ใน CMAJ (Canadian Medical Association Journal) โดย Dr. Louise Sun จากสถาบันหัวใจมหาวิทยาลัยออตตาวา รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ได้กล่าวถึงความสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ว่า…

heart_failure_cause_of_death_rates_in_women_higher_than_men-2

“นี่เป็นครั้งแรกของการศึกษาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างทางเพศของภาวะหัวใจล้มเหลว การดูแลและการเข้าถึงในรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา”

ความล้มเหลวของหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 35% การวิจัยล่าสุดระบุว่า อัตราการล้มเหลวของหัวใจจะมีการลดลง แต่ก็ขาดเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในผลลัพธ์สำหรับผู้ชายและผู้หญิง

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในผลลัพธ์ของภาวะหัวใจล้มเหลวนักวิจัยได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยมากกว่า 90,000 รายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวในออนตาริโอมากกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557) โดย 47% เป็นเพศหญิง มีแนวโน้มเป็นคนแก่และอ่อนแอกว่าจะมีรายได้น้อยและมีโรคเรื้อรังหลายชนิด และมีผลจากการติดตาม ดังนี้

ผู้หญิงเสียชีวิต 16.8% เมื่อเทียบกับผู้ชาย 14.9% ในช่วงระยะเวลาการศึกษาอัตราการรักษาในโรงพยาบาลของผู้หญิงนั้นสูงกว่าผู้ชายในระดับ 98 คนต่อ 1,000 คนเลยทีเดียว

heart_failure_cause_of_death_rates_in_women_higher_than_men-1

“เราพบว่าการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวยังคงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิง และการรับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในภาวะหัวใจล้มเหลวลดลงในผู้ชาย แต่เพิ่มขึ้นในผู้หญิงด้วย”

ผู้นำการศึกษาครั้งนี้ได้อธิบายเพิ่มเติม โดยยังได้วางแนวทางของการศึกษาต่อไปว่าจะมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างในเรื่องของพฤติกรรมของแต่ละเพศ รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาในเพศหญิง

โรคหัวใจถือเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดโรคหนึ่ง พบผู้เสียชีวติจากโรคนี้มากถึง 150 คนต่อวัน (อ่านเพิ่มเติม: โรคหัวใจคร่าชีวิตคนไทยเฉลี่ย 150 คน/วัน ทำอย่างไรให้โรคนี้ไกลตัว!)นี่ไม่ใช่โรคไกลตัวเลย ดังนั้น หันมาดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *