ติดสมาร์ทโฟน เสี่ยงโรคฮอตฮิต “คอยื่น-หลังค่อม”

0

ในยุคที่การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งของโลกดิจิตอล “สมาร์ทโฟน” จึงแทบจะกลายเป็นปัจจัยห้าที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของใครหลายๆ คนทีเดียว แต่การติดสมาร์ทโฟนเกินขอบเขตความพอดี ย่อมส่งผลร้ายต่อสุขภาพกายและจิต ล่าสุดที่เป็นกันมาก คือ “โรคคอยื่น”

“โรคคอยื่น” (Forward head posture)

เป็นอาการที่กระดูกสันหลังส่วนคอยื่่นออกไปข้างหน้ามากกว่าปกติ ส่งผลให้บริเวณคอและไหล่ต้องรับแรงกดทับมาก และแรงกดดันที่เส้นประสาทจะทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเรื้อรังได้โดยโรคนี้เกิดจากสาเหตุที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง อันเป็นผลจากขาดการออกกำลังกายและจากไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ อาทิ ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ติดต่อกันนานๆ เป็นประจำ การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีการพัก รวมไปถึงการแบกเป้หรือสะพายกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากเป็นระยะเวลานาน

forward-head-posture

เมื่อเกิดพฤติกรรมเช่นนี้เป็นประจำทำให้กล้ามเนื้อถูกใช้งานในลักษณะเดียว โดยเฉพาะบริเวณลำคอส่งผลให้คอยื่นไปข้างหน้าผิดปกติ เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น ปวดหลังปวดไหล่เรื้อรัง ไหล่หอ ขากรรไกรเคลื่อน-ค้างและเจ็บบริเวณขากรรไกร ปวดศีรษะ ชาตามแขนและมือ เจ็บหน้าอก ทำให้ร่างกายอาจเสียการทรงตัวได้ง่ายกว่าเดิมทำให้ลักษณะการยืนและเดินผิดปกติ เตี้ยลง และหมอนรองกระดูกเสื่อม

ดังนั้น ไม่ว่าจะทำงานหรือเล่นสมาร์ทโฟนควรวางหน้าจอให้ห่างจากดวงตาประมาณ 18-24 นิ้ว ให้ระดับหน้าจอสูงในระดับสายตา เพื่อให้ศีรษะอยู่ในลักษณะตรงเวลา ไม่ควรก้มหรือเงยเป็นเวลานานๆ ทั้งนี้ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ควรมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอ อาทินั่งหลังตรงแล้วหงายคอ ก้มหน้า เงยศีรษะเอนไปด้านหลัง ด้านข้างซ้ายและขวา เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณคอให้มีความยืดหยุ่น

สำหรับวิธีแก้ไขและป้องกันอีกวิธีหนึ่งก็คือ การออกกำลังกาย เพราะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณคอให้แข็งแรง อีกทั้งท่าออกกำลังกายบางท่ายังถือเป็นการช่วยจัดเรียงกระดูกไม่ให้ผิดรูป ให้กระดูกกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการแบกกระเป๋าสะพายหลังที่มีน้ำหนักมาก และหลีกเลี่ยงการสะพายกระเป๋าด้วยไหล่ข้างเดียวเพราะจะทำให้ไหล่รับน้ำหนักจนอาจได้รับการบาดเจ็บ

ทั้งนี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง เพราะแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่หากปล่อยเรื้อรังนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้ว ยังส่งผลร้ายต่อสุขภาพอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *