อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจ

0

เรียกว่าเป็นช่วงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายจริงๆ เพราะสภาพอากาศของบ้านเราในเดือนนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆ เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก ฉะนั้น หากไม่ดูแลร่างกายให้ดี อาจเสี่ยงเกิดโรคได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มักจะมีการระบาดช่วงอากาศชื้น เย็น

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1-29 มกราคม 2561 ประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้ว 8,728 ราย เสียชีวิต 1 ราย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3,482 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยรุ่น อายุ 35-44 ปี รองลงมาคือ 25-34 ปี และ 15-24 ปี

“โรคไข้หวัดใหญ่” สามารถติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน

โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือ เสมหะของผู้ป่วย อาการจะคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก และปวดศีรษะ อ่อนเพลียเร็ว แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน

change-frequently-respiratory-disease

วิธีดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงโรคติดต่อทางเดินหายใจ

1. ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

โดย “ปิด” คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จามต้องใช้ผ้าหรือทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเป็นไข้หวัด ควรใช้หน้ากากอนามัย, “ล้าง” คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบันได, “เลี่ยง” คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย, “หยุด” คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้มีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหาย

2. หากจะเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรค

โดยเฉพาะประเทศที่อากาศหนาวเย็น ควรดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นพิเศษ หลังกลับจากเดินทางประชาชนควรสังเกตความผิดปกติ หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรรีบพบแพทย์ทันที

3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงรับบริการฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคลงได้ โดยกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เเละผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *