Buerger’s Disease สิงห์อมควันระวังให้ดี!

0

สูบบุหรี่” ถือเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคทีเดียว หนึ่งในนั้น คือ Buerger’s diseaseซึ่งมีอาการเด่น ๆ ได้แก่ ปวดที่บริเวณ มือ แขน เท้า และขา มีแผลที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าหรืออาจรุนแรงถึงขั้นมีแผลจากการเน่าตายของผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า

Buerger’s Disease

หรือ ThromboangiitisObliterans (TAO) จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบโดยโรคนี้เป็นการอักเสบของหลอดเลือดซึ่งเกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและขนาดกลาง,หลอดเลือดดำและเส้นประสาทบริเวณแขนและขาตามมาด้วยการตีบแคบ พร้อมกับมีก้อนเลือดในเส้นเลือด

Woman smoker smoking a filter tip

แม้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรค Buerger’s disease แต่จากการศึกษาพบว่ามีเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ โดยการสูบบุหรี่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและมีโอกาสเกิดเป็นซ้ำได้อีกหลังจากหายแล้วในส่วนของอาการรอยโรคจะเริ่มจากหลอดเลือดแดงและดำขนาดเล็กส่วนปลายของแขนและขาก่อนจากนั้นจะพบรอยโรคที่หลอดเลือดขนาดโตขึ้น ร่วมกับรอยโรคที่เกิดขึ้นเดิม

นอกจากนี้มีอาการปวดฝ่าเท้าหรือหลังเท้า ปวดแสบร้อนตามปลายมือ ปลายเท้า (รวมถึงอาการหลัก ๆ ของกลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ ได้แก่ มีไข้, เพลีย, ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ, น้ำหนักลด, กล้ามเนื้ออ่อนแรง และมีอาการชา) หากปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงอาจทำให้เกิดแผลจากการเน่าตายของผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวด ทรมานมาก

ในส่วนของการรักษาโรคนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายได้ดีป้องกันไม่ให้ส่วนปลายเกิดการบาดเจ็บหรือติดเชื้อลดอาการปวด รักษาแผล โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมอาจเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีร่วมกัน ได้แก่

  • การเลิกสูบบุหรี่
  • รักษาแผลเรื้อรังที่แผล โดยการทำความสะอาดแผล ใส่ยาปฏิชีวนะ
  • ให้ยาแก้ปวด เพื่อรักษาอาการปวดที่รุนแรงและเรื้อรัง
  • ให้ NSAIDs เมื่อมีหลอดเลือดดำอักเสบ
  • เข้ารับการผ่าตัด

Quitting smoking - male hand crushing cigarette

ทั้งนี้ ควรไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัด เพื่อติดตามและรักษาอาการต่างๆ วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคBuerger’s diseaseคือ การสูบบุหรี่ ไม่มีคำว่าสายเกินไปหากคิดจะเลิกบุหรี่ ขอเพียงมุ่งมั่นและตั้งใจจริง คุณก็ทำได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *