Tag Archives: ThromboangiitisObliterans

Buerger’s Disease สิงห์อมควันระวังให้ดี!

“การสูบบุหรี่” ถือเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคทีเดียว หนึ่งในนั้น คือ Buerger’s diseaseซึ่งมีอาการเด่น ๆ ได้แก่ ปวดที่บริเวณ มือ แขน เท้า และขา มีแผลที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าหรืออาจรุนแรงถึงขั้นมีแผลจากการเน่าตายของผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า