“มะเร็งกระดูก” พบได้น้อย แต่ความรุนแรงสูง

0

“มะเร็งกระดูก” (Bone Cancer)

หรือ Malignant Bone Tumor เป็นโรคมะเร็งที่พบได้น้อยมาก พบได้น้อย ประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมดแต่ถ้าหากเป็นแล้ว อาการมักจะรุนแรงและกระจายไปสู่อวัยวะอื่นได้รวดเร็วมาก ส่วนใหญ่จะพบในคนอายุต่ำกว่า 35 ปี โดยเฉพาะในช่วงอายุ 10 – 20 ปีแต่อาจพบในช่วงอายุอื่นๆได้บ้างทั้งในเด็กเล็กจนถึงในผู้สูงอายุ

bone-cancer (1)

โรคมะเร็งกระดูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ “มะเร็งกระดูกปฐมภูมิ” เป็นเกิดขึ้นจากเซลล์ของกระดูกโดยตรง พบได้ไม่บ่อยนักมักจะเป็นที่กระดูกของแขน ขา เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยเกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร และ “มะเร็งกระดูกทุติยภูมิ” มะเร็งกลุ่มนี้จะมีต้นกำเนิดมาจากโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ แล้วลุกลามมาที่กระดูก

โดยมักเกิดที่กระดูกแบนๆ เช่น กระดูกเชิงกราน กระดูกซี่โครง กระดูกกระโหลกศีรษะ เป็นต้น มะเร็งต้นกำเนิดที่พบได้บ่อย ได้แก่ มะเร็งปอด  มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งไตมะเร็งกระดูกทุติยภูมินี้มีแนวโน้มพบมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคมะเร็งกระดูกที่ชัดเจน!

แต่พบมีปัจจัยเสี่ยง คือ…

  • พันธุกรรม พบโรคนี้สูงในผู้มีพันธุกรรมผิดปกติบางชนิด
  • เชื้อชาติ พบโรคนี้สูงในคนผิวขาวและผิวดำ
  • จากการที่กระดูกเคยได้รับรังสีบางชนิดในปริมาณสูงในวัยเด็ก เช่น จากการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ
  • เป็นโรคมะเร็งบางชนิดมาก่อน เช่น เด็กที่เป็นโรคมะเร็งตามีโอกาสเกิดโรคมะเร็งกระดูกปฐมภูมิได้สูงกว่าคนทั่วไป

bone-cancer (2)

อาการของโรคมะเร็งกระดูก จะพบว่า

“มีก้อนแข็งหรือปุ่มยื่นออกมาจากกระดูก ก้อนจะโตเร็ว ต่อมาจะมีอาการปวด ร่วมด้วย บางรายมาด้วยอาการกระดูกหักแตกได้ง่ายจากการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยเมื่อโรคลุกลาม อาจส่งผลให้ก้อนเนื้อแตกเป็นแผลเลือดออกเรื้อรัง หรือโรคแพร่กระจายเข้าไขกระดูก ก่อให้เกิดภาวะ ซีด และอ่อนเพลีย บางครั้งอาจมีไข้ต่ำๆ นอกจากนี้อีกอาการที่อาจตรวจพบได้ คือ คลำพบต่อมน้ำเหลืองตามข้อพับที่ใกล้กับกระดูกที่เกิดโรค ลักษณะคือ โต คลำได้ ไม่เจ็บ”

แม้ว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกจะพบได้น้อย แต่เมื่อเป็นแล้วจะมีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากพบความผิดปกติดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์ ยิ่งวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็ยิ่งได้ผลเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *