“แพ้ตัวเอง” ก็เป็นโรคได้ แถมผลร้ายถึงตายด้วย!!!

0

เมื่อพูดชื่อ “โรคออโตอิมมูน” เชื่อว่าหลายคนคงแอบทำหน้างงหรือเมินหน้าหนีด้วยความไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าเป็นโรคแปลกๆ ที่ไกลตัว แต่ถ้าเราบอกคุณว่าโรคนี้หมายความถึง…

โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง, โรคภูมิแพ้ตัวเอง, โรคภูมิต้านตนเอง, โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง

…ชักจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ม้า

self (2)

“โรคออโตอิมมูน” (Autoimmune disease)

นั้นไม่ใช่โรคเพียงโรคเดียว แต่เป็น “กลุ่มโรค” ซึ่งมีสาเหตุคล้ายๆกันคำว่า auto แปลว่า ตัวเอง immune แปลว่า ภูมิต้านทานAutoimmune จึงหมายถึงการที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเข้าทำร้ายเนื้อเยื่อร่างกายของตัวเอง

**ร่างกายมีการโจมตีตนเอง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเรา สูญเสียความสามารถในการแยกแยะ ระหว่างเซลล์ที่เป็นของตนเอง กับเซลล์ของผู้รุกราน ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเบนเข็มมาโจมตีร่างกายตนเอง โดยสร้างสารโปรตีนที่เรียกว่า Autoantibodyซึ่งสารนี้ ทำให้เกิดการอักเสบ และความเสียหายในอวัยวะซึ่งเป็นเป้าโจมตี หากร้ายแรงก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้**

โรคออโตอิมมูนนี้มีอยู่หลายชนิดขึ้นกับลักษณะการเกิดโรค อวัยวะที่ถูกทำลาย และอาการแสดงต่างๆ บางชนิดจะทำลายเพียงเฉพาะอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเท่านั้น บางชนิดจะทำลายอวัยวะหลายๆ ระบบพร้อมกัน จึงมีชื่อโรคที่เรียกต่างๆ กันไป อาทิ โรคเอไอแอลดี (AILD), โรคเอสแอลอี (SLE), ข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคหนังแข็ง ฯลฯโรคภูมิแพ้ตัวเองชนิดต่างๆ

ส่วนใหญ่จะรักษาได้ รวมถึงประคองอาการให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวนาน มีเพียงส่วนน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงตายในเวลาสั้นๆ

อาการแรกเริ่มของโรคอาจไม่จำเพาะ คนไข้อาจมีอาการเพียง เหนื่อย เพลีย อ่อนล้าง่าย มึนงง ไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือปวดข้อ จนกระทั่งมีอาการที่เริ่มรุนแรงหรือมีอาการแสดงของอวัยวะที่ถูกภูมิคุ้มกันทำลายชัดเจนขึ้นตามมา

ปัจจุบันยังไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคออโตอิมมูน แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน โรคนี้สามารถเกิดได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกได้แก่

  1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ โรคออโตอิมมูนเกือบทุกชนิดพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชาย 5-10 เท่า จึงเชื่อว่าน่าจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิง
  2. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคออโตอิมมูน เช่น โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคเบาหวาน โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเอสแอลอี โรคผิวหนังแข็ง เป็นต้น
  3. อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้โรคออโตอิมมูนแสดงอาการ เช่น สัมผัสแสงแดด มีการติดเชื้อแบคทีเรีย สูบบุหรี่ ได้รับสารเคมีบางชนิด และ/หรือ อยู่ในภาวะเครียดหรืออดนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *