ทำความรู้จัก “โรคหลอดเลือดแข็งตัว”

0

อีกหนึ่งโรคที่คนตามใจปาก รวมถึงคอของทอดของหวานควรระวังเอาไว้ เพราะพฤติกรรมเสพติดของทอด ของหวาน รวมถึงอาหารที่มีไขมันสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณเสี่ยงกับ “โรคหลอดเลือดแข็งตัว” โรคที่อันตรายถึงชีวิต!!

โรคหลอดเลือดแข็งตัวหรือโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) คือโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมัน และสารอื่นๆ ในผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นจนเกิดเป็นตะกรัน และเมื่อตะกรันมีขนาดใหญ่ขึ้น จะทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นลดลงหากเกิดการฉีกขาดของตะกรันลิ่มเลือดที่หลุดออกมาอาจจะไปอุดตันหลอดเลือด และทำให้เกิดหัวใจขาดเลือด หรือ หากมีการอุดตันบริเวณสมองก็จะก่อให้เกิด หลอดเลือดสมองอุดตัน และอาจถึงแก่ชีวิตได้โรคหลอดเลือดแข็งตัว เป็นภาวะที่เกิดได้กับหลอดเลือดแดงทุกเส้น เมื่อเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือสมอง ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญก็ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ง่าย หรือเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ ตามมา

สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็ง ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การมีไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะไขมันชนิดไม่ดี และการมีไขมันชนิดดีในเลือดต่ำ,น้ำตาลในเลือดสูง, โฮโมซิสทีนสูง, การสูบบุหรี่ เพราะมีสารพิษก่อให้ผนังหลอดเลือดอักเสบ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน, ขาดการออกกำลังกาย, กินอาหารไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะ น้ำตาล เกลือโซเดียม และไขมัน,พบในผู้สูงอายุ ในผู้ชายตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน, พันธุกรรม

ทำความรู้จัก “โรคหลอดเลือดแข็งตัว”

โรคหลอดเลือดแข็งตัวจัดเป็นโรคอันตราย เพราะนำไปสู่การขาดเลือดของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆได้ ซึ่งถ้าเกิดกับอวัยวะสำคัญ ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียคุณภาพชีวิต และถึงเสีย ชีวิตได้ เช่น เมื่อเกิดกับหลอดเลือดหัวใจ ก็จะส่งผลให้เกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เมื่อเกิดกับหลอดเลือดสมอง ก็จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือถ้าเกิดกับหลอดเลือดขา ก็จะส่งผลให้ เกิดภาวะขาชา ปวด และ/หรือเกิดแผลเรื้อรังรักษายาก เป็นต้น

ฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว คุณควรหลีกเลี่ยงสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และใส่ใจในเรื่องการรับประทานอาหารเช่น กินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบทุกวัน และจำกัดปริมาณอาหารให้พอเหมาะรวมถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *