“โรคผมร่วงเป็นหย่อม”ไม่อันตราย แต่บั่นทอนสุขภาพจิต

0

โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata) โรคผมร่วงอีกชนิดหนึ่งที่พบไม่บ่อยแต่ก็มีความสำคัญ ได้แก่ โรคผมร่วงเป็นหย่อม หรือ ผมร่วงเป็นกระจุก เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายไปทำลายรากผมตัวเอง โดยไปกดและหยุดการเจริญเติบโตของผม ทำให้ผมร่วง

ลักษณะของหนังศีรษะที่ผมร่วง คือ จะมีการอักเสบเป็นวงๆ เริ่มจากวงขนาดเล็ก ประมาณ 1 เซนติเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่หลายเซนติเมตร หากมีหลายวงและแต่ละวงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้ ศีรษะล้านได้เมื่อเป็นมาก อาจมีขนคิ้ว ขนตา หรือหนวดเคราร่วงด้วยได้

โรคผมร่วงเป็นหย่อม เกิดได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีผมหรือขน อาจมีเพียงหย่อมเดียวหรือหลายหย่อมมารวมกัน ถ้าเกิดเป็นบริเวณกว้างทั่วศีรษะ เรียกว่า alopecia totalisถ้ามีขนบริเวณอื่น ทั่วร่างกายร่วงด้วย เช่น ขนคิ้ว ขนตา ขนตามตัว รักแร้ และหัวหน่าว เรียกว่า alopecia universalis

Alopecia areata

ผมร่วงชนิดนี้พบได้ทุกเพศทุกวัย โรคผมร่วงหย่อมไม่ได้เป็นอาการของโรคร้ายแรงอะไร สามารถพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไป แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคหอบหืด โรคที่เกี่ยวกับภาวะ ภูมิคุ้มกันแปรปรวน เช่น โรคไทรอยด์ โรคด่างขาว โรคเอสแอลอี เป็นต้น

ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่มีผมร่วงหย่อมสามารถรักษาให้หายได้ แต่บางรายก็พบว่าผมไม่ขึ้นใหม่อีกเลย หรือขึ้นมาแล้วแต่ก็กลับร่วงได้อีก สำหรับระยะเวลาที่ผมจะร่วงนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าผมจะขึ้นใหม่หรือจะร่วงไปเมื่อใด บางคนอาจเป็นแค่ครั้งเดียว บางคนอาจมีอาการผมร่วงและขึ้นใหม่แบบเป็นๆหายๆ โดยผมที่ร่วงไปแล้วจะสามารถขึ้นใหม่จนเป็นปกติได้ แม้แต่ในผู้ที่มีอาการร่วงทั้งศีรษะหรือร่วงทั้งผมและขนร่วมกัน ผมที่ขึ้นใหม่บางครั้งมีสีขาวและเปราะบาง แต่จะกลับมามีสีและสภาพเดิมได้ในเวลาต่อมา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *