อาการ 3 ระยะของ “โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์” พร้อมวิธีป้องกัน

0

“โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์”

เป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการตายของเซลล์สมองทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน เพื่อการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงที มารู้จักอาการของโรคนี้ เพื่อสังเกตตัวเอง พร้อมหลักการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากโรคนี้กันค่ะ

โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด โดยมีปัจจัยที่เป็นเหตุส่งเสริม คือ อายุมากกว่า 65 ปี และกรรมพันธุ์ เช่น มีบิดามารดาป่วยโรคนี้

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีผู้สูงอายุในบ้านและมีความเสี่ยง ลองดูวิธีปฏิบัติจากบทความนี้เพิ่มเติมได้นะ ชวนผู้ใหญ่ในบ้านบริหารสมองป้องกัน “อัลไซเมอร์”

3-d-symptoms-of-alzheimers-dementia-with-prevention-2

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 1 ใน 9 คน จะมีภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดยภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์จะมีการดำเนินของโรคแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากความเสียหายของเซลล์สมองที่ตายเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้ เมื่ออาการของโรคดำเนินไประยะหนึ่งผู้ป่วยจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองและความสามารถในการดูแลตัวเองจะน้อยลงเรื่อยๆ

ทั้งนี้ นพ.อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเปิดเผยว่า อาการของโรคนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ…

  1. ระยะเริ่มต้น มีอาการเฉยเมย สูญเสียความจำระยะสั้น พฤติกรรมเปลี่ยนไป นึกคำพูดไม่ออก
  2. ระยะกลาง ผู้ป่วยจะมีอาการเห็นภาพหลอน อารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง สูญเสียความจำระยะยาว สูญเสียความสามารถในการใช้ภาษา
  3. ระยะรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการเฉยเมยอย่างรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สูญเสียความสามารถในการสื่อสารและต้องอาศัยผู้ดูแล 100%

3-d-symptoms-of-alzheimers-dementia-with-prevention-1


หลักบันได 3 ขั้น ช่วยบำรุงรักษาสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์

1.บันไดขั้นพื้นฐาน

ต้องดูแลระบบไหลเวียนเลือดให้ดี ให้ร่างกายรับออกซิเจน พลังงานและสารอาหารอย่างพอเหมาะ ควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้มีไขมันในเลือดสูง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

2.บันไดขั้นกลาง

รักษาสุขภาพ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ทำจิตใจให้เบิกบาน เอื้อเฟื้อผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม ชื่นชมคนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

3.บันไดขั้นสูง

ฝึกจำให้ได้ โดยตั้งใจจำ หาเทคนิคช่วยจำ ทำการทบทวน และที่สำคัญควรฝึกเพื่อลดสนิมในสมอง โดยคิดเลขที่ไม่ยากนัก เล่นเกมต่างๆ และบริหารสมองด้วยกิจกรรม เช่น วาดรูป ประดิษฐ์สิ่งของ เล่นปริศนาอักษรไขว้ รวมทั้งทำงานที่เคยทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปลีกตัว และฝึกสมาธิ


หากปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะมีสมองดีสดใส จำได้ คิดดีมีเหตุผล รวมถึงช่วยให้ห่างไกลโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้ไม่มากก็น้อยค่ะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *