Tag Archives: Yellow Nails

เล็บเหลือง บอกโรค? อันตรายหรือแค่อาการทั่วไป?

เล็บสามารถบอกสุขภาพโดยรวมของเราได้ บางครั้งที่เล็บเปลี่ยนสีมักจะหมายความว่า เราได้รับเชื้อราที่เล็บ นอกจากนี้ยังอาจหมายความว่าเล็บมีอาการแพ้จากการใช้ยาทาเล็บ บางครั้งเล็บอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นอาการของบางอย่างที่รุนแรงมากขึ้น เช่น สภาพปอดเรื้อรัง, มะเร็งภายใน, น้ำเหลืองและแม้กระทั่งโรคไขข้ออักเสบ