Tag Archives: pyridoxal

“วิตามินบี6” ช่วยให้ผิวสวยได้จริงหรือ??

“วิตามินบี6”(Vitamin B6) หมายถึง กลุ่มของสารประกอบ 3 ชนิดได้แก่ ไพริด็อกซิน(pyridoxine), ไพริด็อกซาล(pyridoxal)และไพริด็อกซามีน(pyridoxamine)แต่โดยทั่วไปวิตามินบี6 มักจะหมายถึง pyridoxamineอย่างเดียว เพราะว่าเป็นไวตาเมอร์ในกลุ่มนี้ที่พบเป็นครั้งแรก วิตามินนี้พบได้ในแหล่งอาหารทั่วไป เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ โดยจะถูกขับออกจากร่างกายภายใน 8 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน