Tag Archives: Meniere’s disease

เอาให้ชัวร์… แบบไหนที่เรียกว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

“โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน” เป็นโรคที่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยๆ โดยเฉพาะในหมู่นักการเมืองที่มีนัดต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ชื่อโรคดังกล่าวก็จะถูกยกขึ้นมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถมาศาลได้ ว่าแต่โรคนี้มีอาการเป็นอย่างไร แบบไหนที่เรียกว่า “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน” เราไปเติมความรู้เกี่ยวกับโรคนี้กันค่ะ

“โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน” ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือ โรคเมเนียร์ (Meniere’s disease)พบค่อนข้างบ่อย เป็นโรคที่พบอันดับสองของสาเหตุอาการเวียนศีรษะ มักเป็นหูข้างใดข้างหนึ่งก่อน และมีประมาณร้อยละ15-20 ที่เป็นหูทั้งสองข้างพบบ่อยในครอบครัวที่เป็นไมเกรน ภาวะร่างกายมีภูมิต้านทานต่อหูชั้นใน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอัตราส่วน 2 : 1 และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยโดยช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือระหว่าง 40-70 ปี“