Tag Archives: inforgraphic

Infographic ที่จะทำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมการใช้ ‘ดีไวซ์’ ของเจ้าตัวน้อย

คุณพ่อคุณแม่ลองย้อนกลับไปสมัยที่ยังเป็นเด็กเวลาว่างเราเล่นอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเอาท์ดอร์ออกไปเล่นนอกบ้านเสียส่วนมาก หรือบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นข้างนอกก็อาจจะหากิจกรรมอื่นๆ ทำในบ้าน เช่น เล่นเกมตัวต่อ อ่านหนังสือ หรือทำงานประดิษฐ์ ฯลฯ