Tag Archives: Haemorrhoids

“ริดสีดวงทวาร” ฟังดูหนักแต่รักษาให้หายขาดได้

“ริดสีดวงทวาร” (Hemorrhoids หรือ Piles) คือการที่หลอดเลือดที่ปลายลำไส้ใหญ่ และทวารหนักมีการบวมโป่งพอง และมีหลอดเลือดบางส่วนยื่นออกจากทวารหนักโรคริดสีดวงทวารก็คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบ และ/หรือการบวมของกลุ่มเนื้อเยื่อหลอดเลือดที่อยู่ภายในทวารหนักและรอบๆปากทวารหนัก